Op de dag dat uw container geleegd wordt, zet u deze aan de weg. Door de container op de juiste manier aan de weg te zetten, wordt deze zo goed, snel en veilig mogelijk geleegd door ROVA. Hierbij moet u aan het volgende denken:

  • Houd ongeveer 30 centimeter (een stoeptegel) ruimte tussen de containers, anders kan de arm van de vuilniswagen de containers niet oppakken
  • Zet de container van u en de container van uw buren naast elkaar
  • De deksel van uw container moet dicht kunnen
  • De container mag maximaal 80 kg wegen
  • Zet geen afval naast de container, dit wordt niet meegenomen
  • Zet de container met de wielen en het handvat richting woning, dus niet richting de straat
  • Zet de container bij de stoeprand (niet verder dan een halve meter er vanaf)
  • Zet de container op een vlakke ondergrond
  • Zorg voor genoeg ruimte rondom en boven de container zodat de arm van de vuilniswagen de container omhoog kan tillen om hem te legen. Denk hierbij aan bomen, auto’s, palen, schuttingen, enzovoort
  • Maakt u gebruik van containerzakken? Vouw deze dan naar binnen voor u de container aan de weg zet

Tijden

Zet uw container op de dag dat uw container geleegd wordt ná 5.00 uur en tenminste vóór 7.30 uur op de juiste plek. Als de container is geleegd, dan vragen wij u de container zo snel mogelijk weer weg te halen, in ieder geval voor 20.00 uur.