Informatie van het Waterschap Vechtstomen:

Exotische waterplanten

Soms komen exotische aquarium- of viiverplanten in de natuur terecht en veroorzaken daar grote problemen. Ze groeien in de zomer razendsnel en sommige watergangen groeien helemaal dicht. Dit zorgt voor een slechte aan- en afvoer van water. Ook verdringen ze de inheemse waterplanten en de daarvan afhankelijke dieren. Reden voor waterschappen om deze planten, tegen hoge kosten, te verwijderen. De drie meest voorkomende zijn: de grote waternavel, waterteunisbloem en parel vederkruid. Dringend verzoek dus om deze planten niet in de natuur te dumpen maar ze bij het GFT-afval te doen.

Zwemwaterkwaliteit

Van 1 mei tot 1 oktober controleert het waterschap regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Wanneer deze niet voldoet is er namelijk kans op gezondheidsklachten. Het waterschap adviseert om alleen in officieel gecontroleerd zwemwater te zwemmen. De locaties zijn te vinden via de zwemwater app en www.zwemwater.nl(externe link). Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico, ook bij de officiële zwemwaterlocaties. Ga naar een huisarts als u klachten heeft of daaraan twijfelt. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is verboden en levensgevaarlijk!

Blauwalg

In stilstaand water stijgt de watertemperatuur sneller en kan er blauwalg ontstaan. Dit is te herkennen aan een blauw groene drijflaag op het water. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Symptomen zijn onder meer maag- en darmklachten, huidirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Ook huisdieren die water met blauwalgen binnenkrijgen kunnen ziek worden. Vermijd daarom contact met besmet water en zorg dat huisdieren er niet mee in aanraking komen. Raakt u in contact met het water, was dan uw handen en/of neem een douche. Het waterschap plaatst geen waarschuwingsborden bij aanwezigheid van blauwalg in oppervlaktewater. Dit om schijnveiligheid te voorkomen op plekken waar (nog) geen borden zouden staan. De provincie plaatst in specifieke gevallen op officiële zwemwaterlocaties wel borden die waarschuwen tegen blauwalg. Gebruik oppervlaktewater waarbij besmetting met blauwalg wordt vermoed niet voor beregening of drinkwater voor vee.

Botulisme

Bij zomerse meldingen van dode vissen en met name watervogels, is botulisme vaak de doodsoorzaak. Als het gif van de bacterie die botulisme veroorzaakt in het water zit, krijgen dieren dit binnen bij het zoeken naar eten. Deze dieren raken vervolgens verlamd, kunnen doodgaan en de kadavers vormen een nieuwe besmettingsbron. Vermijd daarom water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Ziet u dode of zieke dieren in het water, meld dit dan bij het waterschap, zodat zij de dode dieren weg kunnen halen. Dit kan via telefoonnummer 088 - 2203333. Gebruik oppervlaktewater waarin dode vogels zijn aangetroffen niet voor beregening of drinkwater voor vee.