Natuur

De natuur op het platteland heeft het moeilijk. Agrarische Natuurvereniging Land & Schap zet zich in om de natuur een handje te helpen door via crowdfunding bloemenranden aan te leggen in de gemeente Twenterand.

Deze bloemenranden bieden leef- en voedselgebied voor diverse planten en dieren en vormen een verfraaiing van het landschap. Daar genieten wij samen van! Op de website van Land & Schap kunt u meer lezen over dit project én over de andere projecten zoals het natuur-akkerproject,  jeugd- en onderwijsactiviteiten en de Faunaredder.

contact: R. Neurink, B. Aman
www.anvlandenschap.nl  info@anvlandenschap.nl

Bekijk dit initiatief op de kaart

Logo land en schap
Onderwerp Partners/samenwerking
Biodiversiteit ANV Land & Schap
Jeugd LTO Noord
Agrarische collectieven Provincie Overijssel
  Stichting het Veenschap
  Gemeente Twenterand
  Pratensis, adviseuers landelijk gebied