In tegenstelling tot private ondernemingen zijn gemeenten niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Daarom is het goed dat u zich vooraf verdiept in de gemeente als mogelijke opdrachtgever.

Er zijn verschillende branche- en ondernemingsverenigingen die u hierover kunnen informeren. Ook kunt u op diverse websites terecht voor informatie, zoals deze:

  • mkbservicedesk(externe link). Deze site bevat veel informatie over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld Samen Inschrijven bij een aanbesteding, hoe werkt dat?
  • www.aanbestedingsinstituut.nl(externe link). Dit is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt
  • www.pianoo.nl(externe link). Deze site is in eerste instantie voor overheden c.q. aanbestedende diensten, maar biedt veel informatie over alle regels en voorschriften rond inkoop- en aanbestedingen, die ook voor bedrijven interessant kunnen zijn

Hoe weet ik wanneer de gemeente start met inkoop/aanbesteding?

Zoals aangegeven heeft de gemeente een publicatieplicht voor alle opdrachten vanaf een bepaald bedrag (Diensten & Leveringen vanaf € 207.000,- en Werken van € 5.186.000,-).
Deze publicaties staan vermeld op www.tenderned.nl(externe link). U kunt zich als ondernemer gratis inschrijven bij de www.tenderned.nl. U kunt op de site aangeven in welk type opdrachten u geïnteresseerd bent.  U ontvangt dan automatisch bericht als er een opdracht op uw bedrijf van toepassing is.

Digitaal inkopen/aanbesteden

De gemeente wil haar inkoop- en aanbestedingstrajecten zo transparant en efficiënt mogelijk laten verlopen. Daarom worden sommige inkoop en aanbestedingen volledig digitaal gedaan. Dit kan op vele manieren, maar Twentebreed hebben we gekozen om dat via www.negometrix.com(externe link) te laten verlopen. Dit is een website die borgt dat een aanbestedingstraject volledig digitaal kan verlopen. De gemeente gebruikt negometrix wanneer ze het passend acht bij het opdracht, procedure en/of de markt(partijen).
Ook bij deze website kunt u zich als ondernemer gratis inschrijven. En ook van deze site krijgt u automatisch bericht, als er een aankondiging van het soort opdracht geplaatst is, waarvoor u uw interesse hebt laten blijken. Op Negometrix worden overigens ook aanbestedingen gehouden van niet-overheden.

Contact

Voor meer informatie staat het u vrij om contact op te nemen met de persoon van een desbetreffende afdeling binnen de gemeente die de taken uitvoert/beheert. Ondernemen is nu eenmaal ook acquisitie voeren, en zorgen dat de betrokkenen uw bedrijf en haar diensten/producten kennen.

Mocht u niet weten wie dat is, neem dan contact op met de gemeente (0546-840 840).