Als bewoner langs het kanaal Almelo-De Haandrik heeft u een WOZ-beschikking ontvangen. In deze beschikking is de schade nog niet verwerkt. Wij hebben ervoor gekozen de schaderapporten van de provincie Overijssel af te wachten. U moet nu alvast bezwaar aantekenen. Later kunt u het taxatierapport nasturen om de WOZ-waarde te laten aanpassen.

Om wet-technische redenen kon de gemeentelijke belastingdienst (GBTwente) de verstrekking van de WOZ aanslag en de waardebepaling erin niet vooraf veranderen. De gemeente Twenterand roept gedupeerden op bezwaar aan te tekenen. Een conceptbrief is door de gemeente al opgesteld en meegestuurd met de WOZ-beschikking.

Heeft u advies nodig bij het invullen van uw WOZ bezwaar? 

Bel (0546) 840 840 om in verbinding te worden gesteld met Letty Koster. Zij helpt u verder. U kunt bellen van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdagen tot 12.30 uur. Of stuur een e-mail naar info@twenterand.nl.

Waarom heeft de gemeente niet zelf alle woningen langs het kanaal getaxeerd voor de WOZ bepaling? 

Wij hebben ervoor gekozen de schaderapporten van de provincie Overijssel af te wachten. Dit om te voorkomen dat er meerdere taxateurs voor verschillende doeleinden langs moeten komen voor een taxatie. Deze werkwijze hebben wij vorig jaar in overleg met de Stichting Kant nog Wal zo gekozen. 

Moet ik de WOZ-beschikking nu betalen? 

Bij de WOZ-beschikking is aangegeven dat de aanslag gemeentelijke belastingen over 2021 wel betaald moet worden. Echter, u kunt uitstel van betaling voor de onroerende zaakbelasting (OZB) aanvragen. Dit kan worden aangegeven op het bezwaarformulier. Verandert het bedrag van die aanslag na de beoordeling van het bezwaar? Dan verrekent GBTwente dat. 

Wat gebeurt er nadat ik mijn bezwaar heb ingediend? 

Wij vragen u om een kopie van uw schaderapport toe te sturen naar de GBTwente

Na ontvangst van uw schaderapporten wordt het bezwaar in behandeling genomen. De waarde van de woning wordt dan bepaald alsof er geen schade aanwezig is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met onder andere de voorzieningen, het onderhoudsniveau en dergelijke. Daarna wordt het schadebedrag dat genoemd is in het schaderapport van de waarde afgehaald. Ook wordt er rekening gehouden met rompslompkosten. Dat is een vergoeding voor de overlast die de herstelwerkzaamheden met zich mee brengen en bedraagt een percentage van het schadebedrag. 

De waardeverlaging en de uitspraak op het bezwaar wordt binnen zes weken afgehandeld. De financiële compensatie volgt die week of uiterlijk de week daarop.

Wat moet ik doen wanneer de schade verder toeneemt? 

Neemt de schade na de taxatie door de provincie verder toe? En bent u van mening dat de WOZ waardering verder omlaag moet worden aangepast? Dan kunt u het volgende doen: de nieuwe schade die is ontstaan na de eerste taxatie van het schaderapport opnieuw bij de provincie melden. Hoe vervelend dat ook is voor de gedupeerden, u moet dit opnieuw doen.