In de Woonvisie Twenterand 2022-2026 formuleert de gemeente het door de gemeenteraad vastgestelde volkshuisvestelijke beleid. Het beleid laat zien wat de ambities zijn van de gemeente en voor welke opgaven we de komende jaren staan. Het beleid biedt ruimte en geeft richting aan initiatieven uit de markt en samenleving om samen aan deze ambities en opgaven te werken. De gemeente Twenterand werkt hierin samen met woningbouwcorporatie Mijande Wonen.