Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die niet studeren tellen wél mee. Wie tellen niet mee:

  • jongeren tot 21 jaar,
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000),
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen,
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die niet studeren tellen wél mee.

Verhuurt u een kamer aan iemand die daarvoor aan u een normale huurprijs betaalt? Dan telt deze persoon niet mee. U moet een zuiver commerciële relatie hebben met deze persoon. Een normale huurprijs is een huurprijs die bijvoorbeeld via het puntensysteem van de overheid is vastgesteld en die overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare, commercieel verhuurde woonruimtes.