Iedereen heeft recht op openbare informatie van de overheid. Behalve als in de wet staat dat informatie niet openbaar is. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie staat al online en kunt u zelf vinden. Als u hulp nodig heeft, dan kan de Woo-contactpersoon van de gemeente Twenterand u helpen. Als daarna blijkt dat de informatie die u wilt ontvangen (nog) niet openbaar is gemaakt, dan kunt u een aanvraag doen.

Openbare informatie 

Hulp bij informatievragen

Vaak is informatie openbaar of kunt u informatie bij ons opvragen. Een Woo-verzoek is dan niet nodig. Als u hulp nodig heeft bij het vinden van informatie, dan kan iemand u helpen. Dit is de Woo-contactpersoon. Bel daarvoor naar ons Servicepunt via (0546) 840 840.

Informatieverzoek

Heeft u een algemene vraag of wilt u informatie ontvangen? Dan kunt u ook een informatieverzoek doen. Dit kan via het contactformulier of per post. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van uw verzoek. 

 contactformulier 

  • Per post:
    Gemeente Twenterand
    Postbus 67
    7670 AB Vriezenveen.

Geef aan dat het om een informatieverzoek gaat en zo precies mogelijk welke informatie u wilt ontvangen. Wij sturen u de informatie zo snel mogelijk per post of via e-mail.

Woo-verzoek

Als informatie niet openbaar is en u wilt dat de gemeente dit openbaar maakt, dan kunt u een Woo-verzoek doen. Dit kan via onderstaande link of per post. 

Digitaal

Woo-verzoek doen 

Per Post

  • Per post:
    College van burgemeester en wethouders
    Postbus 67
    7670 AB Vriezenveen

Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

  • Geef aan dat het om een Woo-verzoek gaat. U hoeft niet uit te leggen waarom u om informatie vraagt.
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen, welke documenten u opvraagt en om welke tijdsperiode het gaat.
  • Geef aan of u de informatie op papier of digitaal wilt ontvangen.
  • Vermeld uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen.

Na uw aanvraag

  • De behandeling van het Woo-verzoek duurt 4 weken.
  • Dit kan met 2 weken worden verlengd als uw aanvraag groot of ingewikkeld is.
  • Soms wordt een deel van de informatie niet openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld als er persoonsgegevens worden genoemd.
  • De beslissing op uw Woo-verzoek is een besluit. Tegen dit besluit kunt u in bezwaar en beroep.

Wat kost het?

  • Een informatieaanvraag of Woo-verzoek is gratis.

Toesturen informatie

  • Per e-mail is gratis.
  • Per post hanteren wij de tarieven die vermeld zijn in de dan geldende Verordening op de heffing en de invordering van leges.