De gemeente Twenterand hanteert in haar inkoop en aanbestedingsbeleid richtbedragen voor de te volgen procedure. Deze richtbedragen kunt u inzien in onderstaande tabel: