De gemeente Twenterand hanteert in haar inkoop en aanbestedingsbeleid richtbedragen voor de te volgen procedure. Deze richtbedragen kunt u inzien in onderstaande tabel:

(Bedragen zijn excl. BTW)WerkenLeveringenDiensten
Enkelvoudigtot € 50.000,00tot € 30.000,00tot € 30.000,00
Meervoudigvanaf € 50.000,00
tot € 1.500.000,00
vanaf € 30.000,00
tot Europees drempelbedrag
vanaf € 30.000,00
tot Europees drempelbedrag
Nationaal (Openbaar of niet openbaar)vanaf € 1.500.000,00
tot Europees drempelbedrag
n.v.t.n.v.t.
Europeesvanaf Europees drempelbedrag
(jan. 2020:
€ 5.350.000,00)
Vanaf Europees drempelbedrag
(jan. 2020:
€ 214.000,00)
vanaf Europees drempelbedrag
(jan. 2020:
€ 214.000,00)

Het is mogelijk om goed onderbouwd te kiezen voor een lichtere of een zwaardere procedure. Hierbij geldt één uitzondering. Zodra de opdrachtwaarde de Europese drempel heeft bereikt, moet er Europees aanbesteed worden. Uiteraard mag de gemeente geen opdrachten splitsen om onder dat bedrag te blijven om op deze manier een lichtere procedure te kunnen volgen. Omgekeerd mogen opdrachten ook niet samengevoegd worden die heel goed als aparte opdrachten behandeld kunnen worden.