Rekenkamer West Twente wil de controlerende functie van de gemeenteraad versterken. Ook wil zij voor de inwoners van de gemeente zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens en de uitvoering van beleid.