Rekenkamer West Twente wil de controlerende functie van de gemeenteraad versterken. Ook wil zij voor de inwoners van de gemeente zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens en de uitvoering van beleid.

Rekenkamer West Twente gaat daarom na:

  • of het gevoerde beleid doelmatig was: heeft de gemeente gedaan wat zij moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten?
  • of het gevoerde beleid doeltreffend was: heeft de gemeente bereikt wat zij wilde bereiken?
  • of het gevoerde beleid rechtmatig was: heeft de gemeente de wet- en regelgeving in acht genomen? 

Rekenkamer West Twente let ook op de randvoorwaarden van goed bestuur. Dat wil zeggen dat zij mogelijk ook rapporteert over zaken als integriteit, democratische besluitvorming en publieke verantwoording.