Ook thuis kunt u heel makkelijk bijdragen aan het vergroten van de verschillende planten- en diersoorten om een groene leefomgeving te behouden.

Vergroen uw tuin

  • Vervang stenen in uw tuin door planten (het liefst bloeiende). Meer groen in de tuin helpt vogels, insecten en andere dieren. Ook draagt minder verharding in de tuin bij aan het beter afvoeren van het regenwater. Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl.
  • Help de (wilde) bijen een handje. Bijen zorgen ervoor dat de planten in onze tuinen en moestuinen vruchten dragen en zijn daarom voor biodiversiteit en zelfs onze voeding van groot belang. Voor bijen kun je veel doen, bijvoorbeeld bloemen zaaien of een insectenhotel plaatsen. Meer informatie: www.bijenhelpdesk.nl en www.denederlandsebijen.nl.
  • Begin uw eigen moestuin (of doe dit samen). Ook een moestuin kan voor veel dieren bijdragen aan een goed leefgebied. Lees meer over hoe je een moestuin kunt beginnen.

Geef dieren een onderdak

  • Twenterand herbergt vele en ook bijzondere vleermuissoorten. De vleermuis is een zwaar beschermde diersoort. Vleermuizen kunt u o.a. helpen door het bieden van een goede verblijfplaats. Meer weten over vleermuizen? Kijk eens op www.vleermuis.net.
  • Er zijn meer dieren die u met een klein beetje inspanning kunt helpen, bijvoorbeeld door mussendakpannen te gebruiken, nestkasten voor vogels op te hangen of schuilplaatsen voor egels in uw tuin te maken. Nog meer tips zijn te vinden via www.biodiversiteit.nl.

Beperk lichtvervuiling

Nachtdieren zoals uilen zien hun prooien niet goed door onze felle, kunstmatige lichten. Ook trekvogels vinden het moeilijker om zich te oriënteren. Kijk op de site www.nachtvandenacht.nl wat u kunt doen.

Minder maaien: meer vlinders!

Bij vlindervriendelijk maaien zijn twee dingen van groot belang: het tijdstip en de methode van maaien moeten worden aangepast zodat vlinders, bijen en veel andere dieren kunnen overleven. In het ‘traditionele’ maaibeheer wordt het terrein in een kort tijdbestek gemaaid, voedsel en dekking verdwijnen en eitjes, rupsen en poppen worden vernietigd of afgevoerd. Met ander maaibeheer kunnen deze problemen worden voorkomen. Minder vaak maaien is een eerste stap in de goede richting.

Kijk voor tips over vlindervriendelijk maaibeheer op de website van de Vlinderstichting