De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen een gemeente. De raad bestaat uit plaatsgenoten die bij de gemeenteraadsverkiezingen door u zijn gekozen.