De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Twenterand zetten zich in om alle inwoners van Twenterand, vooral de meest kwetsbare inwoners, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur.

Dit kan de Adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen vanuit de samenleving. Daarom zoeken zij ook actief naar Twenteranders die ervaring hebben met gemeentelijke voorzieningen, formele en informele organisaties, platforms en belangenbehartigers. Of naar inwoners die beschikken over een speciale deskundigheid, zodat zij ingeschakeld kunnen worden als het nodig is.

Op deze wijze bouwt de Adviesraad wij als het ware aan ‘een schil van deskundigen’.. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de Adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Twenterand.

Neem voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Twenterand eens een kijkje op hun website www.asdtwenterand.nl.