De Adviesraad houdt zich bezig met de volgende wetten:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet
  • Jeugdwet
  • Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW)
  • Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Ook wordt er vanuit deze wetten ook een verbinding gelegd met Passend Onderwijs.

Meer informatie over deze wetten leest u op de website www.asdtwenterand.nl