Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Twenterand is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar en is gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

VVE wordt aangeboden in de peutergroepen van gecertifieerde kinderdagverblijven en loopt door tot de eerste twee groepen van het basisonderwijs. In een rijke speel-leeromgeving wordt met de kinderen gewerkt met thema’s en activiteiten die de taalontwikkeling stimuleren. Daarbij worden kinderen ondersteund en gestimuleerd in hun spelgedrag omdat spel uitdaagt om te leren en te  ontdekken. Spelenderwijs leren kinderen hierdoor nieuwe woorden en begrippen. De activiteiten zijn vaak ook stimulerend voor de motoriek (bewegen), het leren luisteren en het omgaan met elkaar.

Waarom VVE

De gemeente Twenterand wil ieder kind zoveel mogelijk kansen geven, zodat zij een passende en een succesvolle schoolloopbaan doorlopen. Daarom is het belangrijk dat kinderen een goede  start maken in het basisonderwijs. Door deel te nemen aan leuke en uitdagende programma’s kunnen kinderen een inhaalslag maken in de ontwikkeling en krijgen zij een goede basis mee voor  de start in het basisonderwijs. Kinderdagverblijven, basisscholen, het consultatiebureau en de gemeente Twenterand werken samen om aan alle kinderen die het nodig hebben deze extra  ondersteuning te kunnen bieden.

Wat betekent VVE voor u?

Vanaf 1 augustus 2020 betekent een VVE indicatie dat uw kind 16 uur per week, verdeeld over 4 of 5 dagdelen, gebruik kan maken van een peuterarrangement bij een VE gecertificeerd kinderdagverblijf  of peuteropvang in de gemeente Twenterand. De kinderdagverblijven bepalen zelf hoe ze de 16 uur per week het beste kunnen aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld 4 keer 4 dagdelen van 4 uur. Maar ook 2 dagdelen van 5 uur en 2 dagdelen van 3 uur is mogelijk.

Kinderdagverblijven met VVE en de gemeente Twenterand

Humankind - regio West Twente (voorheen de Cirkel)

Kindcentrum De Klimboom
Stobbelaan 63, Vroomshoop

Kindcentrum De Kleine Wereld
Oranjestraat 2a, Westerhaar

Kindcentrum De Maatjes
Broekmaten 4, Den Ham

Kindcentrum De Paddestoel
Koningsweg 18, Vriezenveen

Kindcentrum De Zuidmaten
Roelofsbrink 8, Den Ham

(0546) 545 070 
www.humankind.nl(externe link) (externe link)

Kinderopvang De Giraffe

Koningin Beatrixlaan 21, Vroomshoop
(0546) 241 130 www.kinderopvangdegiraffe.nl(externe link)

Kinderopvang De Hooiberg

Vinckenweg 91, De Pollen
(0546) 600 060 www.kov-dehooiberg.nl(externe link)

Wat zijn de kosten?

Voor alle kinderdagverblijven met VVE gelden dezelfde uurtarieven. Een groot deel van de kosten voor deze VVE plaatsing wordt gesubsidieerd door de gemeente Twenterand. U moet afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage betalen.

Wat wordt er van u verwacht?

VVE heeft het meeste effect als zowel bij de opvang als thuis de ontwikkeling wordt gestimuleerd en uw kind ook daadwerkelijk 16 uur per week aan de VVE deelneemt. De pedagogisch  medewerkers betrekken u bij het VVE programma van uw kind. Van u wordt verwacht dat u deelneemt aan de activiteiten die door de kinderopvang worden georganiseerd en dat u uw kind 16 uur per week naar de peutergroep brengt. Na aanmelding bij het kinderdagverblijf naar keuze tekent u de overeenkomst VVE ouderskinderopvang. U hebt van het consultatiebureau (de jeugdarts) een indicatie gekregen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De reden hiervan is dat men de ontwikkeling van uw kind op met name taalgebied extra wil stimuleren.