Op zoek naar extra geld voor projecten of investeringen van uw bedrijf of vereniging? Kijk op

www.vindsubsidiestwenterand.nl(externe link)

Sportclubs, verenigingen en stichtingen zijn vaak op zoek naar financiering voor activiteiten en investeringen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van sportmaterialen en instrumenten. Of er staat een investering in het verenigingsgebouw aan te komen. Een extra financiering vanuit een fonds of subsidie is dan zeer welkom. De gemeenten in West-Twente faciliteren haar inwoners in de zoektocht naar geld via een online subsidieloket dat gratis toegankelijk is.

Om te zoeken naar een passende financiering volstaat slechts één relevante zoekterm voor het betreffende project of uitgave. Daarna opent een scherm met tientallen subsidieregelingen waarvan jouw bedrijf of vereniging gebruik kan maken. Denk aan fiscale kortingen voor energievriendelijke investeringen, innovatiesubsidies en subsidieprogramma’s voor samenwerkingsprojecten. Of fondsen voor de aanschaf van materialen, het organiseren van speciale evenementen of ondersteuning van goede doelen.

Informatie om subsidie aan te vragen

Van elke subsidie of regeling bevat het loket een samenvatting, de wettelijke voorwaarden en de beschikbare subsidiebijdrage. Daarnaast staan in het loket gegevens om zelf subsidie of extra informatie aan te aanvragen. Voor ondersteuning kun je contact opnemen met de adviseurs van de beheerder van de portal, Vindsubsidies.

Vindsubsidies

Het subsidieloket van de gemeenten West-Twente wordt onderhouden door Vindsubsidies, al meer dan 20 jaar een toonaangevend subsidieadviesbureau. Vindsubsidies biedt een compleet pakket aan diensten en producten aan op subsidiegebied, waaronder een uitgebreide subsidiedatabase, consultancy en trainingen.

Wat is er te vinden in het subsidieloket?

  • Subsidie voor een project, activiteit of investering
  • Beknopte informatie van duizenden subsidieregelingen
  • Gegevens van alle subsidieverstrekkers zoals overheden en fondsen
  • Informatie en tips voor het indienen van een aanvraag
  • Actueel subsidienieuws