Wie een uitkering ontvangt, heeft te maken met verplichtingen. Zo verwachten we dat mensen met een uitkering er alles aan doen om aan het werk te komen.

Er zijn duidelijkere regels voor wat iemand moet doen om aan werk te komen, dit zijn zogeheten ‘arbeidsverplichtingen’. Deze arbeidsverplichtingen zijn omschreven in de participatiewet.

Wat verwacht de gemeente van mensen met een uitkering?

  • Actief betaald werk naar vermogen te zoeken door bijvoorbeeld: vacatures te zoeken, te solliciteren, een werkmap aan te maken op www.werk.nl(externe link) en ingeschreven te staan bij een of meer uitzendbureaus.
  • Niet alleen naar werk in de eigen woonplaats te zoeken, maar ook daarbuiten. Wordt er buiten de gemeente werk aangeboden, dan behoort iemand dit aan te nemen.
  • Bereid te zijn om dagelijks maximaal drie uur te reizen voor het werk.
  • Als er geen andere mogelijkheid is om werk te krijgen en als het voor iemand mogelijk is, kan de gemeente iemand vragen om te verhuizen. In dat geval moet hij of zij wel een contract kunnen krijgen voor ten minste een jaar en boven bijstandsniveau verdienen.
  • Voor de gemeente een plan van aanpak te maken om weer aan het werk te gaan en dit uit te voeren.
  • Werkmogelijkheden te vergroten door kennis en vaardigheden bij te houden of te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen.
  • Geen dingen te doen die het krijgen of behouden van werk moeilijk maken. Zo wordt er verwacht dat mensen hun best doen bij een sollicitatiegesprek en daar verzorgd en op tijd naar toe gaan.

Moet aan alle arbeidsverplichtingen worden voldaan?

Iedereen doet wat nodig is om werk naar vermogen te vinden of te houden. Samen met de gemeente worden ieders mogelijkheden in een plan van aanpak vastgelegd. Wanneer iemand zich niet aan de afspraken met de gemeente houdt, kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar uitkering.

Alleen bij dringende redenen kan de gemeente iemand tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen verlenen.