Wie een uitkering ontvangt, heeft te maken met verplichtingen. Zo verwachten we dat mensen met een uitkering er alles aan doen om aan het werk te komen.