De gemeente Twenterand heeft nieuw beleid vastgesteld voor het verkopen van openbaar groen ‘Beleidsnota Uitgifte Openbaar Groen 2023’.

In het beleid zijn criteria opgenomen waaraan het stuk openbaar groen of de koper moet voldoen. Alle aanvragen worden aan het beleid getoetst en intern beoordeeld denk aan groen, verkeer, riool, ruimtelijk enz. 

Aanvragen