Wij bieden aan u de mogelijkheid om een reststrook groen te kopen waar wij geen bedoeling (meer) mee hebben. Het gaat dan om een strook openbaar groen op gemeentegrond dat aan uw huis, tuin of perceel grenst. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dit van de gemeente kopen (bij een koopwoning). Huur of bruikleen van grond is niet mogelijk.

Verzoek aankoop openbaar groen

Wat kost het?

De gemeente Twenterand hanteert een standaardprijs van € 52,75 voor de voorgevel en € 74,00 achter de voorgevel per m2 (prijzen per 2020). Deze prijs is exclusief overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten.

Aanvragen

U kunt een verzoek voor aankoop van openbaar groen indienen via het digitale aanvraagformulier.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0546-840 840 of via e-mail info@twenterand.nl.

Kaarten

Openbaar groen is in alle kernen in de gemeente Twenterand te koop. Per kern is een kaart opgesteld, welke u zelf kunt bekijken om te zien of het perceel waar u interesse in heeft te koop is:

Bekijk de kaarten per kern