Verhuizing doorgeven

Ik verhuis naar of binnen de gemeente

 • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist.
 • Doe dit maximaal 4 weken voor en uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum.

Welke verhuisdatum hanteert de gemeente?

 • Geeft u uw adreswijziging door voordat u verhuist? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.
 • Geeft u uw adreswijziging door nadat u verhuist bent? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.

Waar moet ik op letten?

 • Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.
 • Geeft u uw adreswijziging later dan 5 dagen na de verhuizing door? Dan kan dit financiële gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan uw huurtoeslag, studiefinanciering, parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing op verschillende manieren doorgeven aan de gemeente. 

Online doorgeven

Geef uw verhuizing online door met DigiD. 

Online met DigiD verhuizing doorgeven

 • Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via DigiD.nl. U heeft de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

Geef uw verhuizing door aan het loket op het gemeentehuis, hiervoor kunt u online een afspraak maken. Neem de volgende documenten mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs

afspraak maken

Schriftelijk doorgeven

Geef uw verhuizing door via het verhuisformulier van de gemeente. Hierbij moet u de volgende zaken meesturen:

 • uw handtekening op het formulier
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Ik ga bij iemand inwonen of samenwonen

Wanneer u bij iemand gaat inwonen of samenwonen, gelden dezelfde regels als wanneer u binnen of naar deze gemeente verhuist. Daarnaast levert u ook de volgende documenten bij de gemeente aan:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner

Ik verhuis naar het buitenland

 • Verhuist u vanuit deze gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. 
 • Voor emigratie gelden andere regels dan wanneer u naar of binnen deze gemeente verhuist. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen. Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven.
 • Iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen om uw verhuizing door te geven? U doet dit middels het schrijven van een machtigingsbrief met daarin de volgende informatie:

 • uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres
 • de voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres van de gemachtigde
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde geeft uw verhuizing persoonlijk door aan het gemeenteloket. De gemachtigde neemt hiervoor de volgende documenten mee: 

 • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen
 • de ondertekende machtigingsbrief

Welke instanties kunnen de gegevens van mijn verhuizing inzien?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan deze instanties. Zij hebben uw gegevens nodig voor de uitvoering van hun wettelijke taak.