Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Maar soms heeft u deze omgevingsvergunning niet nodig.

U kunt in het Omgevingsloket online(externe link) een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of vergunningvrij bent. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-inlogcode nodig.

In Omgevingsloket online(externe link) kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met uw gemeente. Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dit kan  zowel voor u als voor ons kostenbesparend zijn.

Verklaring vergunningvrij bouwen

Wilt u zeker zijn dat u zonder vergunning kunt bouwen, dan kunt u bij de gemeente een verklaring van vergunningvrij bouwen aanvragen. Het tarief hiervoor is vanaf 1 januari 2023 € 188,35.

Meer informatie over vergunningvrij bouwen(externe link)

Informatie van de rijksoverheid(externe link)