veiligheidsregio

Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Daarom hebben wij samen met de andere gemeenten in de regio Twente het Regionaal Crisisplan en het Regionaal Risicoprofiel opgesteld.