veiligheidsregio

Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Daarom hebben wij samen met de andere gemeenten in de regio Twente het Regionaal Crisisplan en het Regionaal Risicoprofiel opgesteld.

Beide plannen zijn te vinden op de site van de Veiligheidsregio Twente(externe link).

Wat doe jij als…?

… Twente wordt getroffen door extreem weer, een nucleair ongeval, langdurige stroomuitval of een ziektegolf? De hulpdiensten zijn niet direct ter plaatse wanneer er iets gebeurt. Of ze kunnen je niet (direct) helpen. Dan ben je enige tijd op jezelf aangewezen. Weet jij dan wat je moet doen? Ben jij voorbereid? Kijk op vrtwente.nl(externe link) voor informatie en tips over hoe jij je kunt voorbereiden op noodsituaties die zich in Twente kunnen voordoen.

Risicokaart

Hoe veilig is het om te wonen en werken in gemeente Twenterand? Bekijk de risicokaart(externe link). Daarin staat informatie over allerlei zaken die gevaarlijk of kwetsbaar kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar gevaarlijke stoffen te vinden zijn (zoals LPG, ammoniak en vuurwerk) en aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar je vindt er ook informatie over allerlei andere risico’s: ongevallen in de lucht, grote branden of het uitbreken van paniek op plekken waar veel  mensen bij elkaar zijn.

NL-Alert

NL-Alert is een alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. NL-Alert kan worden ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Met NL-Alert kunnen mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht geïnformeerd worden. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Kijk nu op de instelhulp(externe link) of jouw mobiel geschikt is voor het ontvangen van NL-Alert.