Voor de regio Twente is er één advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Twente.

Bereikbaarheid

Veilig Thuis Twente is er voor iedereen die vragen heeft over huiselijk geweld en kindermishandeling of een melding wil doen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat kan desgewenst anoniem. Er is één landelijk telefoonnummer 0800 - 2000 dat wordt doorgeleid naar de regionale Veilig Thuis organisaties. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Professionals kunnen de experts van Veilig Thuis Twente raadplegen voor overleg.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.veiligthuistwente.nl