Voor de regio Twente is er één advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Twente.