Hier vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over de gemeentepolis van de gemeente Twenterand. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op via 0546 - 840 840.

Wat is de gemeentepolis?

Voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft de gemeente Twenterand samen met Menzis een speciale zorgverzekering samengesteld. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en wordt ook wel de gemeentepolis genoemd. De premie is voordelig omdat de gemeente een deel van de premie betaalt en Menzis een korting geeft. Bovendien is de dekking van de aanvullende verzekeringen uitgebreid met een aantal extra vergoedingen. Hiermee wil de gemeente u helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn.

De gemeentepolis bestaat altijd uit een Basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. De Basisverzekering is voor iedereen gelijk. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor het meest uitgebreide GarantVerzorgd pakket van de ouders en zijn automatisch verzekerd in het hoogste tandpakket.

U kunt kiezen uit de volgende aanvullende verzekeringen: 

 • GarantVerzorgd 1
 • GarantVerzorgd 2
 • GarantVerzorgd 3

Kiest u voor GarantVerzorgd 3 dan is het eigen risico meeverzekerd

Voor de tandartsverzekering kunt kiezen uit de volgende pakketten: GarantTandVerzorgd 250, 500 en 750 en een kunstgebitverzekering: TandVerzorgd 1P.

U kunt de pakketten via internet bekijken op www.gezondverzekerd.nl/menzis(externe link)

Liever persoonlijk advies? Bel dan met de OverstapCoach van Menzis op 088 222 40 80.

Wat zit er in de pakketten van de gemeentepolis?

Met GarantVerzorgd en GarantTandVerzorgd heeft u toegang tot extra vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor:

 • fysiotherapie
 • brillen en contactlenzen
 • anticonceptie
 • hoortoestel
 • alternatieve geneeswijzen
 • medicijnen
 • voetzorg
 • orthopedisch schoeisel
 • ziekenvervoer
 • eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorziening
 • mantelzorgvervanging

Voor de tandartsverzekering kunt u kiezen uit de volgende verzekeringen: GarantTandVerzorgd 250, 5000 en 750. Voor mensen met een volledige gebitsprothese is er een speciale verzekering: TandVerzorgd 1P.

Kinderen tot 18 jaar krijgen gratis GarantTandVerzorgd 750 met een ruime vergoeding voor bijvoorbeeld een beugel (maximaal € 2.500).

Kom ik in aanmerking voor deelname aan de gemeentepolis?

Om deel te kunnen nemen aan de Gemeentepolis:

 • Moet u in deze gemeente wonen en ook ingeschreven staan bij burgerzaken
 • Mag u niet aangemeld zijn bij het College voor Zorgverzekeringen omdat u een premieachterstand heeft
 • Moet u voldoen aan de volgende inkomensnormen:

Voor wieMaximaal netto inkomen, exclusief vakantietoeslag
(normbedragen 1 juli 2023)
Gehuwden/samenwonenden€ 1.981,34
Alleenstaanden en/of alleenstaande ouder(s)€ 1.386,95
Alleenstaande (ouder) pensioengerechtigde leeftijd€ 1.547,74
Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigde leeftijd€ 2.101,70

De gemeente bekijkt aan de hand van uw (gezamenlijk) inkomen of u mee mag doen.

Eventuele zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag tellen niet mee bij de inkomsten.

Wil Menzis een medische toets/keuring bij nieuwe klanten?

Nee. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring.

Worden mensen met een betalingsachterstand op hun premie geaccepteerd voor de gemeentepolis?

Situatie 1. U bent nu niet bij Menzis verzekerd en u wilt overstappen:
Als u een premie betalingsachterstand heeft bij een andere verzekeraar kunt u niet overstappen. Indien u alleen een achterstand heeft op de betaling van uw Eigen Risico is overstappen naar een andere verzekeraar wel mogelijk.

Situatie 2. U bent al bij Menzis verzekerd en u ontvangt een uitkering van de gemeente:
Verzekerden met een premie betalingsachterstand (2 tot max 5 maanden) accepteert Menzis onder de voorwaarde dat de gemeente de premie inhoudt op de uitkering. Als dit niet gebeurt, is (verdere) deelname aan de Gemeentepolis niet mogelijk.

Situatie 3. U bent nu al bij Menzis verzekerd en u ontvangt geen uitkering van de gemeente:
Bel dan Menzis voor advies: Menzis Klantenservice (088 222 40 40)

Wat kost de gemeentepolis?

Doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met Menzis ontvangt u korting op de premie van de Basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekeringen en op de tandartsverzekering. Daarnaast betaalt de gemeente Twenterand een deel van de premie (De hoogte van gemeentelijke bijdrage is afhankelijk van uw inkomen).

De premies worden medio november bekendgemaakt door Menzis.

Zijn er naast de gemeentepolis nog andere tegemoetkomingen?

U kunt misschien ook zorgtoeslag krijgen. Dit is een (overheids)bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. U vindt meer informatie over de zorgtoeslag op www.toeslagen.nl(externe link).

Wat als mijn inkomen omhoog gaat?

U moet dan overstappen naar een andere verzekering.

Ieder jaar controleert de gemeente Twenterand of deelnemers nog voldoen aan de inkomenseis. Voldoet u niet meer aan de inkomenseis, dan stopt per 1 januari van het volgende jaar de gemeentepolis. U kunt dan, in overleg met Menzis, een andere zorgverzekering afsluiten of overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Wat als ik als deelnemer ga verhuizen naar een andere gemeente?

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente kunt u niet meer meedoen aan de gemeentepolis van uw oude gemeente. Misschien kunt u overstappen naar een collectieve verzekering van de gemeente waar u heen verhuist. Kijk op www.gezondverzekerd.nl(externe link) of neem contact met de gemeente waar u naartoe verhuist.

Hoe kan ik me aanmelden?

Voor informatie, overstappen en aanmelden: ga naar www.gezondverzekerd.nl/menzis(externe link). Aanmelden kan tot en met 31 januari 2024 onder de voorwaarde dat u uw oude verzekering (voor 31 december 2023) hebt opgezegd. Voor het gemak is het beter om dus 1 januari 2024 als uiterlijke deadline aan te houden.

Als u overstapt kan Menzis uw oude zorgverzekering opzeggen.

Bent u al bij Menzis verzekerd? Dan kunt u ook gedurende het jaar deelnemen aan de gemeentepolis. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de OverstapCoach van Menzis via 088 222 40 80.

Let op: als u een premie betalingsachterstand heeft bij een andere zorgverzekeraar kunt u niet overstappen.

Ik heb al een gemeentepolis. Moet ik mij opnieuw aanmelden voor komend jaar?

Nee, bestaande deelnemers aan de gemeentepolis ontvangen in november bericht van Menzis met een aanbod voor verlenging van de GarantVerzorgd verzekering. Wilt u als bestaande deelnemer uw pakket voor 2024 wijzigen? Ga dan naar www.gezondverzekerd.nl/menzis(externe link), selecteer de gemeente Twenterand en kies het door u gewenste pakket, of bel met Menzis.

Hoe en wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

Opzeggen huidige verzekering
De lopende zorgverzekering moet vóór 1 januari 2024 opgezegd zijn. Als u niets doet dan loopt uw zorgverzekering gewoon door. Als u overstapt naar de gemeentepolis kunt uw huidige zorgverzekering zelf opzeggen of gebruik maken van de opzegservice van Menzis (via www.gezondverzekerd.nl/menzis(externe link).)

Opzeggen gemeentepolis (GarantVerzorgd Menzis)
Opzeggen kan alleen schriftelijk (brief of e-mail) en uw opzegging moet uiterlijk 31 december 2023 bij Menzis binnen zijn. Een andere mogelijkheid is dat u overstapt naar een andere zorgverzekeraar en deze uw verzekering opzegt bij Menzis

Kan ik mij gedurende het jaar aanmelden voor de gemeentepolis?

Ja, als u al bij Menzis verzekerd bent en verder voldoet aan alle overige voorwaarden (inkomenseis etc.) kunt u gedurende het jaar overstappen.

Als u niet bij Menzis verzekerd bent kunt zich het gedurende het lopende jaar alleen aanmelden in één van de volgende situaties:

 • u in Nederland gaat wonen na een lang verblijf in het buitenland;
 • u nu niet verzekerd bent en verzekeringsplichtig wordt;
 • u 18 jaar wordt en niet meer meeverzekerd wilt zijn met uw ouders;
 • u als militair werkzaam bent en uit dienst treedt;
 • er sprake is van echtscheiding;
 • uw collectieve zorgverzekering stopt (bijvoorbeeld na ontslag);

Let op: U kunt gedurende het jaar niet overstappen naar een pakket waarin het eigen risico meeverzekerd is.

Gelden er voor sommige tandartsbehandelingen wachttijden?

Kiest u voor de tandartsverzekering GarantTandVerzorgd 500 of GarantTandVerzorgd 750? Dan geldt er een wachttijd van 1 jaar (12 maanden vanaf ingangsdatum verzekering) voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten. Waarom een wachttijd? Orthodontie, kronen, bruggen en implantaten zijn dure behandelingen. Met de wachttijd wil Menzis voorkomen dat iemand de GarantTandVerzorgd voor een jaar afsluit, een dure behandeling ondergaat en vervolgens weer overstapt op een goedkopere tandartsverzekering.

Als u bij uw zorgverzekeraar in 2023 een gelijkwaardig pakket had, kunt u gebruik maken van de Gelijk-Over-Regeling. Uw wachttijd komt dan te vervallen. Om gebruik te maken van deze regeling moet u een verklaring invullen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Menzis Klantenservice (088 222 40 40) of kijk op www.menzis.nl(externe link).

Mag ik zelf een zorgaanbieder kiezen?

De gemeentepolis is een zogenaamde naturapolis, dat wil zeggen dat alles voor u wordt geregeld en betaald als u naar de zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) gaat waarmee Menzis een contract heeft. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis, medisch specialist, logopedist, fysiotherapeut, enzovoort. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag.

Via de Zorgvinder op de website van Menzis (www.menzis.nl/zorgvinder(externe link)) kunt u zien of uw zorgaanbieder een contract heeft met Menzis. Als u vragen heeft over de zorg, kunt u ook bellen met de Menzis Zorgadviseur op 088 222 42 42.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Eigen risico en eigen bijdrage zijn twee termen die erg op elkaar lijken. Toch zijn het twee verschillende dingen.

Eigen risico
Wanneer u 18 jaar of ouder bent, dan bent u verplicht om een Basisverzekering af te sluiten en daarbij geldt een verplicht eigen risico. Het bedrag van het verplicht eigen risico voor 2024 is door de overheid vastgesteld op € 385. Die eerste € 385 aan zorgkosten, in de Basisverzekering, betaalt u dus zelf. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering. Ze hebben ook geen eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg, zoals bijvoorbeeld een huisartsbezoek, verloskundige hulp en kraamzorg. Meer uitzonderingen vindt u op www.menzis.nl/vergoedingen(externe link).

Eigen bijdrage
Voor bepaalde zorg moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit is het deel van de rekening dat je zelf betaalt. Een eigen bijdrage kan bijvoorbeeld gelden voor bepaalde medicijnen. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u dit bepaalde medicijn gebruikt, u zult dan elke keer de eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage geldt dus niet tot een maximaal bedrag, zoals bij het eigen risico.

Moet ik ook nog het verplicht eigen risico of een eigen bijdrage betalen als ik een gemeentepolis heb?

Eigen risico
Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2024). Kiest u voor GarantVerzorgd 3 met verzekerd eigen risico, dan is het verplicht eigen risico meeverzekerd. In dat geval heeft u deze kosten niet!

Gespreid vooraf betalen eigen risico
Kiest u voor een zorgpakket waarbij het eigen risico niet meeverzekerd is? En verwacht u in 2024 uw verplicht eigen risico (voor een groot deel) te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid vooraf betalen in 10 maandelijkse termijnen. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan.

Deze service kunt u aanvragen nadat u bent overgestapt naar GarantVerzorgd. Dit kan telefonisch via de Klantenservice van Menzis, via het contactformulier op de website of via menzis.nl/mijnmenzis. Om in te loggen in MijnMenzis heeft u uw DigiD nodig. Aanmelden kan uiterlijk tot 1 februari 2024.

Eigen bijdrage
Bepaalde zorg waarvoor normaal een eigen bijdrage geldt, is vaak meeverzekerd in de Gemeentepolis (Garantverzorgd). Zo ontvangt u bijvoorbeeld een vergoeding voor de eigen bijdragen van hoortoestellen, ziekenvervoer of kraamzorg. Voor meer informatie kijkt u op www.gezondverzekerd.nl/menzis

Kan ik een betalingsregeling bij Menzis aanvragen?

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin u tijdelijk in de knel komt met het betalen van uw zorgpremie, het eigen risico of de eigen bijdrage. Bij Menzis kunt u dan een betalingsregeling aanvragen. U betaalt het bedrag dat open staat dan in termijnen.

U kunt deze betalingsregeling aanvragen via www.mijnmenzis.nl(externe link). U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen als u akkoord gaat met betalen via een automatische incasso. Menzis doet op basis van het openstaande bedrag een voorstel voor een aflossingsbedrag en het aantal termijnen. Alleen de verzekeringnemer (de polishouder) kan een betalingsregeling aanvragen. Voor bedragen lager dan € 50 kunt u geen betalingsregeling aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op www.menzis.nl