• Het door de burgemeester vastgestelde model N11 (vaststelling aantal stemmen in de gemeente)
  • De VOORLOPIGE berekening van de zetelverdeling-voorkeurstemmen.

De definitieve vaststelling van de uitkomst van de stemming vindt plaats op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur tijdens de zitting van het hoofd- en centraal stembureau.

 

 

Uitslagen per Stembureau