Wat is het?

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Als u een inrit wilt aanleggen of u een bestaande inrit wilt veranderen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

Wat moet ik doen?

  • Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning "Uitweg maken, hebben of veranderen of het gebruik veranderen" (inritvergunning) aanvragen. 
  • U kunt de aanvraag online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. Het Omgevingsloket stuurt uw aanvraag door naar de gemeente.
  • Start de aanvraag in ieder geval 8 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.

Bedrijven kunnen de aanvraag ook via het Omgevingsloket doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoelang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. 
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

  • Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.
  • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.