Per 1 januari 2019 geldt er een wettelijke verplichting dat alle stembureaus in een gemeente toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Voorheen was dit bij slechts 25% van de stembureaus verplicht.

Gemeente Twenterand heeft ‘Ongehinderd’, een onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland, opdracht gegeven om alle stembureaus te toetsen aan de hand van de wettelijk geldende toegankelijkheidscriteria. Diverse andere gemeenten werken al samen met deze organisatie om werk te maken van een toegankelijke en inclusieve samenleving.

‘Ongehinderd’ helpt gemeenten om invulling te geven aan het VN-verdrag en de nieuwe wetgeving op het gebied voor toegankelijkheid. Getrainde keurmeesters brengen de toegankelijkheid van de stembureaus in de gemeente in kaart. Naar aanleiding van de toets ontvangt de gemeente van ieder stembureau een rapport met eventuele verbeteradviezen.

Hoewel er aanpassingen zijn gedaan, is het o.a. bouwtechnisch niet mogelijk om alle stembureaus te laten voldoen aan de wettelijke verplichting.

Alle stembureaus worden ook gepresenteerd in de app en website van ‘Ongehinderd. De link naar de website vind u hier: Start | Ongehinderd(externe link). Hier kunnen inwoners met een beperking precies zien welke voorzieningen de stembureaus hebben. Ze kunnen hier ook zelf een beoordeling achterlaten. Hierdoor wordt de informatie in de app steeds completer.

Zelf kiezen bij welk stembureau u gaat stemmen

U kunt zelf kiezen bij welk stembureau in Twenterand u wilt stemmen.

Bekijk hier welk stembureau voldoet aan uw benodigdheden(externe link)