De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom willen wij voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is door alle doelgroepen te gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website digitoegankelijk.nl.

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij toetsen vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
  • Onze leverancier zorgt dat de basis en de techniek van onze website toegankelijk is en blijft
  • Onze redacteuren zijn intern opgeleid om de informatie op de website toegankelijk te publiceren

Verklaring toegankelijkheid

Onze website is getest door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten hiervan vindt u in de bijlage. Op basis van deze resultaten hebben wij verbeteringen doorgevoerd. In de afbeelding hieronder ziet u wat de huidige status is van de toegankelijkheid van deze website. Als u op de afbeelding klikt, kunt u de volledige toegankelijkheidsverklaring inzien.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Twenterand. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.