Tarieven afvalstoffenheffing 2024

Vastrecht

De belasting (vastrecht) per perceel per belastingjaar bedraagt € 115,32

GFT afval (groente, fruit en tuin)

Container 140 liter per container € 0,00
Container 240 liter per container € 0,00

PMD afval (plastic, metaal en drankkartons)

Container 240 liter voor kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik per container € 0,00

Restafval

Container 140 liter per container €   8,15 per lediging
Container 240 liter per container € 13,50 per lediging

Appartementen met verzamelcontainers

Totale kosten per appartement € 174,72 (vastrecht en ledigingen)

Wilt u meer informatie over het inzamelen van afvalstoffen of heeft u een klacht? U kunt bellen met de Rova, tel. (038) 427 37 77.

Tarieven milieustraat 2024

Soort afvalKosten inwoners per kg. (geen btw)
Huishoudelijk afval€ 0,23
Banden en overig rubber€ 0,14
Dakleer€ 0,30
Matrassen€ 0,05
Bouw- en sloopafval€ 0,23
Hout€ 0,14
Hard plastic€ 0,05
PVC€ 0,14
Asbest (zonder sloopmelding)€ 0,14
Schoon puin€ 0,05
Asbest (met sloopmelding en conform regels asbestverwijdering)€ 0,00
Grof tuinafval€ 0,00
Oud papier en karton€ 0,00
Plastic verpakkingen en metalen verpakkingen en drankenkartons€ 0,00
Elektrische apparaten€ 0,00
Klein chemisch afval€ 0,00
Metalen€ 0,00
Textiel€ 0,00
Vlak of dubbel glas (max. 1 bij 2 meter)€ 0,00
Luiers en incontinentiemateriaal€ 0,00
Verpakkingsglas€ 0,00
Kadavers van kleine huisdieren€ 0,00
Piepschuim (EPS)€ 0,00
Grond (schoon, o.a. graszoden)€ 0,14

Kosten niet inwoners, bezoekers en bedrijven

  • Bedrijfsafval en bezoekers met een dagpas gemengd (geen grof tuinafval of bedrijfsmatig chemisch afval) € 0,28 per kg. (exclusief btw)
  • Bedrijfsafval en bezoekers met een dagpas grof tuinafval € 0,05
  • Bedrijfsmatig chemisch afval € 0,50 per kg. (exclusief btw)

Grof tuinafval dat wordt gebracht met een voertuig, zoals een vrachtwagen en (land)bouwvoertuig eventueel met aanhanger of oplegger en dergelijke, wordt gezien als bedrijfsafval.

Op aanvraag afvoeren van grove afvalstoffen bij inwoners

Voorrijtarief € 85.00

U betaald altijd de voorrijkosten van € 85, dit is voor het eerste uur.

Daarna wordt voor elk deel van een kwartier langer, een kwart van deze € 85 in rekening gebracht.

Als voorbeeld: de chauffeur is 1 uur en 7 minuten bezig, (vertrek gemeentewerf naar u om te laden en uw afval weer gelost op de milieustraat) dan ontvangt u een rekening van 85 + 21.25 = € 106.25.

Vermeerderd met de stortkosten van het desbetreffende afgevoerde afval. Voor groenafval betekent dit dat er € 0,05 (tarief dagpas grof tuinafval) per kg in rekening wordt gebracht.

De af te voeren grove afvalstoffen dienen vanaf de openbare weg bereikbaar te zijn, op maximale afstand vanaf de kant van de verharding 8 meter