Tarieven afvalstoffenheffing 2021

Vastrecht

De belasting (vastrecht) per perceel per belastingjaar bedraagt € 105,84

GFT afval (groente, fruit en tuin)

Container 140 liter per container € 0,00
Container 240 liter per container € 0,00

PMD afval (plastic, metaal en drankkartons)

Container 240 liter voor kunststof verpakkinen, drankenkartons en blik per container € 0,00

Restafval

Container 140 liter per container €   8,15 per lediging
Container 240 liter per container € 13,50 per lediging

Appartementen met verzamelcontainers

Totale kosten per appartement € 162,58 (vastrecht en ledigingen)

Wilt u meer informatie over het inzamelen van afvalstoffen of heeft u een klacht? U kunt bellen met de Rova, tel. (038) 427 37 77.

Tarieven milieustraat 2021

Soort afval Kosten inwoners per kg. (geen btw)
Huishoudelijk afval € 0,23
Banden groter dan 19 inch en overig rubber € 0,23
Dakleer € 0,23
Matrassen € 0,23
Bouw- en sloopafval € 0,23
Hout € 0,14
Hard plastic € 0,14
Asbest (zonder sloopmelding) € 0,14
Schoon puin € 0,05
Asbest (met sloopmelding en conform regels asbestverwijdering) € 0,00
Grof tuinafval € 0,00
Oud papier en karton € 0,00
Plastic verpakkingen en metalen verpakkingen en drankenkartons € 0,00
Elektrische apparaten € 0,00
Klein chemisch afval € 0,00
Metalen € 0,00
Banden kleiner dan 19 inch € 0,00
Textiel € 0,00
Vlak of dubbel glas (max. 1 bij 2 meter) € 0,00
Luiers en incontinentiemateriaal € 0,00
Verpakkingsglas € 0,00
Kadavers van kleine huisdieren € 0,00
Piepschuim (EPS) € 0,00

Kosten niet inwoners, bezoekers en bedrijven

  • Bedrijfsafval en bezoekers met een dagpas gemengd (geen grof tuinafval of bedrijfsmatig chemisch afval) € 0,28 per kg. (exclusief btw)
  • Bedrijfsafval en bezoekers met een dagpas grof tuinafval € 0,05
  • Bedrijfsmatig chemisch afval € 0,50 per kg. (exclusief btw)

Grof tuinafval dat wordt gebracht met een specifiek voertuig, zoals een vrachtwagen, landbouwvoertuig, oplegger, sjofel en dergelijke, wordt gezien als bedrijfsafval.

Op aanvraag verwijderen van grove afvalstoffen bij inwoners

Voorrijtarief € 85,00
Vermeerderd met voor elke hoeveelheid van 10 kg. of een gedeelte daarvan € 2,30