Tarieven afvalstoffenheffing 2020

Vastrecht

De belasting (vastrecht) per perceel per belastingjaar bedraagt € 100,20

GFT afval (groente, fruit en tuin)

Container 140 liter per container € 0,00
Container 240 liter per container € 0,00

PMD afval (plastic, metaal en drankkartons)

Container 240 liter per container € 0,00

Restafval

Container 140 liter per container €   6,80 per lediging
Container 240 liter per container € 11,21 per lediging

Appartementen met verzamelcontainers

Totale kosten per appartement € 148,32 (vastrecht en ledigingen)

Wilt u meer informatie over het inzamelen van afvalstoffen of heeft u een klacht? U kunt bellen met de Rova, tel. (038) 427 37 77.

Tarieven milieustraat 2020

Soort afval Kosten inwoners per kg. (geen btw)
Huishoudelijk afval € 0,22
Banden groter dan 19 inch en overig rubber € 0,22
Dakleer € 0,22
Matrassen € 0,22
Bouw- en sloopafval € 0,13
Hout € 0,13
Hard plastic € 0,13
Asbest (zonder sloopmelding) € 0,13
Schoon puin € 0,05
Asbest (met sloopmelding en conform regels asbestverwijdering) € 0,00
Grof tuinafval € 0,00
Oud papier en karton € 0,00
Plastic verpakkingen en metalen verpakkingen en drankenkartons € 0,00
Elektrische apparaten € 0,00
Klein chemisch afval € 0,00
Metalen € 0,00
Banden kleiner dan 19 inch € 0,00
Textiel € 0,00
Vlak of dubbel glas € 0,00
Luiers en incontinentiemateriaal € 0,00
Verpakkingsglas € 0,00
Kadavers van kleine huisdieren € 0,00

Kosten niet inwoners, bezoekers en bedrijven

  • Bedrijfsafval en bezoekers met een dagpas € 0,28 per kg. (exclusief btw)
  • Bedrijfsmatig chemisch afval € 0,50 per kg. (exclusief btw)