Kernbudgetten: stimuleren van initiatieven in de kernen

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’ staat dat de coalitie kernbudgetten voorbereidt. De regeling is op 2 juli 2019 gestart en een jaar later geëvalueerd door het College van burgemeester en wethouders. Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in kernen in Twenterand. Het gaat daarbij vooral om het versterken van de sociale binding in de kern en initiatieven om de leefomgeving mooier te maken. Voor het jaar 2023 is er €50.000,- beschikbaar.

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar gedaan worden. Als dit er veel worden, kan het wel zijn dat in de loop van het jaar het budget op is. Initiatieven kunnen zijn van inwoners, bedrijven, instellingen of dorpsraden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote kernbudgetten, maximaal 10.000 euro of maximaal 25.000. Voor kleine kernbudgetten volstaat een ingevuld aanvraagformulier en een (digitaal) document (bijvoorbeeld website, video, vlog, blok, fotoverslag) waaruit blijkt dat het initiatief heeft plaatsgevonden. Voor grote kernbudgetten wordt – naast een ingevuld aanvraagformulier – bij vaststelling gevraagd om een inhoudelijk en financieel verslag.

Formulier aanvragen subsidieregeling kernbudgetten

Advies nodig voordat u een aanvraag indient? Neem dan contact op: 0546 840 538 / 0546 840 840 (inwonersinitiatieven@twenterand.nl)

Bekijk de 'Regeling Kernbudgetten' gemeente Twenterand(externe link)'