Kernbudgetten: stimuleren van initiatieven in de kernen

Kernbudgetten zijn bestemd voor initiatieven die de leefbaarheid of sociale binding in een van de Twenterandse kernen verbeterd. Voor het jaar 2023 is er vanaf 1 juli 2023 weer €25.000,- beschikbaar. In de Subsidieregeling kernbudgetten Twenterand staan de voorwaarden beschreven.

Aanvragen

Het totale budget voor 2023 is €50.000,-. Tot en met 30 juni 2023 is er €25.000,- beschikbaar en vanaf 1 juli wederom hetzelfde bedrag. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine kernbudgetten, maximaal €9.999,- of maximaal €25.000,-. Voor grote kernbudgetten wordt – naast een ingevuld aanvraagformulier – bij vaststelling gevraagd om een inhoudelijk en financieel verslag.

Formulier aanvragen subsidieregeling kernbudgetten

Advies nodig voordat u een aanvraag indient? Neem dan contact op: 0546 840 538 / 0546 840 840 (inwonersinitiatieven@twenterand.nl)

Bekijk de 'Subsidieregeling kernbudgetten Twenterand'