Het maximale subsidieplafond is bereikt. Daarom kunt u geen subsidie meer aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken.