Voor wie?

Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die in Twenterand activiteiten gaan uitvoeren die hierna worden genoemd, kunnen subsidie aanvragen.

Wat?

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners van Twenterand met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie.

Waarvoor en wanneer?

Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor één of meer van de volgende activiteiten:

 1. Combinatiefuncties
 2. Terugdringen gezondheidsachterstanden
 3. Mentale gezondheid
 4. Aanpak overgewicht en obesitas
 5. Versterken sociale basis
 6. Mantelzorg
 7. Welzijn op recept

Subsidieaanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2023 worden ingediend.

Hoeveel subsidie is beschikbaar?

Beschikbaar subsidiebudget

 1. Combinatiefuncties                                                    € 197.964
 2. Terugdringen gezondheidsachterstanden                     €   44.238
 3. Mentale gezondheid                                                    €   15.483
 4. Aanpak overgewicht en obesitas                                  €   38.708
 5. Versterken sociale basis;                                              €   65.734
 6. Mantelzorg;                                                                €   22.119
 7. Welzijn op recept.                                                       €   12.165

Hoe wordt het subsidiebudget verdeeld?

Binnengekomen aanvragen worden behandeld en verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen, totdat het subsidiebudget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Burgemeester en wethouders zullen de subsidie gaan verstrekken in afwachting van de totstandkoming van een subsidieregeling. Deze subsidieregeling zal in het najaar van 2023 worden vastgesteld en inwerking treden.

Voordat u subsidie aanvraagt, kunt u een check gesprek voeren met de desbetreffende beleidsmedewerker. Er kan dan worden bekeken of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Voor de activiteit combinatiefuncties kunt u contact opnemen met de coördinator combinatie-functies Maaike Verbeek (vakantieperiode: 11 augustus tot en met 3 september) voor de overige activiteiten kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker gezondheid Lotte Zuidema (vakantieperiode 19 september tot en met 4 oktober).

Hoe vraagt u aan?

U kunt uw subsidieaanvraag schriftelijk indienen door het bijgevoegde formulier te printen, in te vullen, te ondertekenen en met bijbehorende bijlagen te sturen naar: Gemeente Twenterand, onder vermelding van subsidies SPUK 2023, Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen.

Volledigheidstoets

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 en de gegevens die worden gevraagd in het aanvraagformulier. Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij dat de gevraagde gegevens hebben ontvangen.

Actuele wet- en regelgeving