Vanaf 1 augustus kunt u weer subsidie voor het jaar 2020 aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 oktober 2019 bij ons binnen zijn.

Is er al subsidie voor 2020 verleend aan uw organisatie? Dan hoeft u niet opnieuw eenaanvraag te doen, tenzij dit voor een andere activiteit is.

Meer informatie over subsidie aanvragen kunt u vinden via www.twenterand.nl/subsidies.