De aanvraagperiode voor het aanvragen van subsidies is gesloten. Hieronder vindt u informatie over de verschillende subsidieregelingen die er zijn.

 • Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding. Heeft betrekking op de volgende beleidsvelden:
  - Cultuur
  - Toerisme
  - Sport
 • Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Heeft betrekking op de volgende beleidsvelden:
  - Sociale zaken
  - Maatschappelijke ondersteuning
  - Gezondheidszorg
  - Onderwijs
  - Jeugd
 • Subsidieregeling veilig leefklimaat. Heeft betrekking op de volgende beleidsvelden:
  - Openbare orde en veiligheid

Aanvragen moeten aansluiten bij (één van) de vier kernbegrippen van de gemeente Twenterand: vitaliteit, zelfredzaamheid, preventie en ondersteuning.

 • Een subsidie (aanvragen tot € 25.000,00) is een financiële bijdrage waarmee de gemeente Twenterand activiteiten ondersteunt die bijdragen aan de doelstellingen uit de programmabegroting (activiteitgericht). 
 • Een subsidie (aanvragen vanaf € 25.000,00) is een financiële bijdrage waarmee de gemeente Twenterand de activiteiten die met de subsidie worden verricht inhoudelijk wil sturen op resultaten die bijdragen aan de doelstellingen uit de programmabegroting (resultaatgericht).

U moet een aanvraag voor subsidie uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft indienen.

Wanneer u als rechtspersoon voor het eerst een subsidie aanvraagt, moet u de volgende gegevens meesturen:

 • Oprichtingsakte
 • Statuten
 • Jaarrekening (balans en resultatenrekening) en jaarverslag voorgaand jaar
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Recent kopie van een bankafschrift