Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • handelingsbekwaam bent

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten u verkoopt
 • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Om een standplaatsvergunning aan te vragen moet u het volgende doen: 

 • aanvraagformulier standplaatsvergunning invullen
 • situatietekening (op schaal) van de locatie van de standplaats
 • exacte maatvoering van de verkoopinrichting aangeven
 • of u stroom nodig heeft van de gemeente

Aanvraagformulier

Wilt u gebruik maken van stroom van de gemeente, vul dan ook het pdf-formulier (aanvraag stroom van de gemeente' in. Deze kunt u inscannen en mailen naar info@twenterand.nl, onder vermelding van 'aanvraag standplaatsvergunning, stroom van de gemeente'. Of opsturen naar: Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen.

Aanvraag stroom van de gemeente

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen.

Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, viskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

De gemeente heeft een Standplaatsenbeleid. Hierin is geregeld voor welke locaties er standplaatsvergunningen afgegeven kunnen worden. Neem contact op met de gemeente om te kijken om welke locaties het gaat en of er nog een plek beschikbaar is.

De gemeente heeft het management van de markten geprivatiseerd. Als u een vaste of tijdelijke standplaats op de (jaar)markt wilt kunt u contact opnemen met de ‘Stichting Weekmarkten Twenterand’ of de weekmarkt bezoeken en aldaar contact maken.

Zie ook Facebookpagina: Markt Vriezenveen | Vriezenveen | Facebook

 • Contactpersoon ‘Stichting Weekmarkten Twenterand’, Vriezenveen, Groente en Fruit Boeijen, tel. 06-15077533
 • Contactpersoon ‘Stichting Weekmarkten Twenterand’, Vroomshoop, Reinerink’s Vis, tel. 0546.631925