De gemeente Twenterand heeft haar sportaccommodatiebeleid vastgelegd in de Nota Sportaccommodatiebeleid Twenterand 2024 – 2032 “De kracht van ruimte voor Sport en Bewegen”.

Een plan dat aansluit op de Sport- en Beweegvisie / Sportakkoord van de gemeente Twenterand. Het gaat dan niet alleen over de sporthallen, zwembaden en sportparken, maar bijvoorbeeld ook over de openbare ruimte. Want steeds meer mensen gebruiken de kernen en het buitengebied als ruimte om te sporten en bewegen. In het plan staat omschreven waar de gemeente zich in de komende jaren op wil gaan richten als het gaat om sportaccommodaties, faciliteiten en voorzieningen om te kunnen sporten en bewegen. Waarbij ook inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen welke sportaanbieders voor zich zien.