Zuidmaten

De visie van de wijk Zuidmaten oost in Den Ham is gebaseerd op het principe van sociale duurzaamheid. De gemeente wil een woonwijk creëren waar verschillende generaties samenleven en gezamenlijk activiteiten ondernemen waardoor meer sociale samenhang ontstaat.

De bijzondere stedenbouwkundige opzet van de wijk en de binnenterreinen die eigendom zijn van de direct aanwonenden dragen hieraan bij.

Elke koper van een woning in Zuidmaten oost die grenst aan een binnenterrein wordt ook mede-eigenaar van dat zogeheten ‘mandelige gebied’.

Contactpersoon: gemeente Twenterand 0546-840840,
www.bouwenintwenterand.nl

Bekijk dit initiatief op de kaart

Onderwerpen Partners/samenwerking
Social duurzaamheid Gemeente Twenterand
Mandelig binnenterrein Provincie Overijssel
Stedenbouwkundige opzet 'Veuruut wi-j mut Weerumme' Plegt Bouw B.V.
  Roosdom Tijhuis
  Emobu