In 2017 heeft Twenterand als eerste gemeente in de regio Twente het landelijke keurmerk voor sociaal ondernemen behaald. Onlangs vond de herkeuring plaats en we zijn er trots op dat we wederom trede 3 hebben bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit PSO keurmerk laat zien in welke mate een organisatie werkgelegenheid biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we bij de gemeente niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door van onze leveranciers en opdrachtnemers te verlangen dat zij net als wij sociaal ondernemen. Wij kiezen er steeds meer bewuster voor producten of diensten in te kopen bij PSO-gecertificeerde organisaties. Wethouder Martha van Abbema: “Door meer organisaties op deze manier te stimuleren om socialer te gaan ondernemen, groeien we samen naar een inclusieve samenleving toe waarbij iedereen mee kan doen.”

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Twenterand heeft dus wederom de hoogste trede bereikt. Het idee achter de Trede-benadering(externe link) is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl(externe link) kunt u inventariseren waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst kunt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aanvragen. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl(externe link).