Samen met diverse organisaties en andere betrokkenen bij het sociale beleid in Twenterand hebben we gekeken welke onderwerpen we de komende jaren moeten aanpakken. Deze staan in de nieuwe integrale beleidsnota sociaal domein.

afbeelding sociaal domein twenterand

Achtergrond

De gemeente Twenterand wil dat al haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving, zich kunnen redden en kunnen ontwikkelen. Mensen die dit niet op eigen kracht kunnen, helpen we om de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.   

De gemeente Twenterand heeft veel taken die mensen direct raken. Bijvoorbeeld welzijn en zorg maar ook het begeleiden naar werk of financiële ondersteuning van mensen. Al deze taken samen noemen we het ‘sociaal domein’. De plannen die we hiervoor hebben, staan in beleidsnota’s die de gemeenteraad vaststelt. Er is nu een nieuw plan. Voor het eerst staan de aparte plannen van jeugdhulp, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie/sociale zaken en de verbinding met onderwijs samen in één plan. Vraagstukken in het sociaal domein passen vaak niet in hokjes of afzonderlijke wetten, maar vragen om een aanpak op verschillende gebieden. Dat noemen we een integrale aanpak. We kiezen hierbij voor vier thema’s:

  • Omkijken naar elkaar
  • Economisch vitale inwoners
  • Iedereen doet mee
  • Thuis is het fijn en veilig

In de nieuwe beleidsnota staat ons sociale beleid voor de komende vier jaar (2019 - 2022). Er gebeuren al veel goede dingen in Twenterand op sociaal gebied. Maar om verder te komen, moeten we keuzes maken met welke problemen we extra aan de slag gaan. Zo bereiken we ook op de langere termijn meer. Hiervoor is het nodig dat we op een andere en nieuwe manier met elkaar samenwerken.

Waar gaat de nota over?

De plannen gaan over allerlei onderwerpen. Van vrijwilligers en mantelzorgers tot problemen met een scheiding en schulden. Van nieuwe voorzieningen waar je zonder verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts naar toe kunt tot het creëren van werkgelegenheid. Van de ontwikkeling van kinderen tot jongeren van onder de 18 jaar en ouder die hulp nodig hebben. Van langer zelfstandig thuis wonen en preventie tot ondersteuning en hulp bieden waar het nodig is. Zaken die onze inwoners raken, van jong tot oud! In één oogopslag zien wat er allemaal in het plan staat? Bekijk dan dit handige overzicht.

Met elkaar

Samen met allerlei organisaties en andere betrokkenen bij het sociale beleid hebben we bepaald welke onderwerpen we de komende jaren gaan aanpakken. Niet alles kan, want de gemeente heeft weinig financiële ruimte. We maken dus keuzes voor de meest belangrijke onderwerpen. Welke keuzes worden gemaakt en hoe hieraan wordt gewerkt kunt u lezen in de nieuwsbrief sociaal domein. Voorheen de nieuwsbrief sociaal domein en de nieuwsbrief transformatie zie Nieuwsbrief Transformatie.

Wilt u meedenken over de transformatie in het sociaal domein? U kunt uw ideeën hierover sturen naar een speciaal e-mailadres: transformatie@twenterand.nl. Ook wanneer u een vraag of reactie heeft over onderwerpen die met het plan te maken hebben, kunt u ons mailen.

De gemeenteraad is in juli 2021 akkoord gegaan met de verlenging van de looptijd van de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein tot 2023. Dit bekent dat deze nota tot die tijd van kracht blijft. In de loop van 2022 gaat de gemeente aan de slag met het updaten van het beleid, waarbij er wordt overwogen om een geactualiseerde nota te schrijven voor het gehele Sociaal Domein, inclusief lokaal gezondheidsbeleid.