Op regionale schaal wordt er meer en meer met de 4 O’s samengewerkt. Deze O’s staan voor: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. In Twenterand kennen we geen onderzoeksinstelling en noemen het daarom een samenwerking met de lokale 3 O’s.