Op regionale schaal wordt er meer en meer met de 4 O’s samengewerkt. Deze O’s staan voor: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. In Twenterand kennen we geen onderzoeksinstelling en noemen het daarom een samenwerking met de lokale 3 O’s.

In juli 2018 is een eerste bijeenkomst geweest waarin verschillende O’s uit de gemeente zijn uitgenodigd. Inmiddels zijn we een paar bijeenkomsten verder en wordt de meerwaarde gezien van de kruisbestuiving die op deze tafel plaats vindt.

Wilt u meer weten over deze samenwerking? Of wilt u graag een keer aansluiten? Neem contact op met de gemeente via ondernemen@twenterand.nl