De rekenkamervoorziening in de gemeenten Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten wordt ook ingevuld door de Rekenkamer West Twente. De Rekenkamer West Twente is daarmee een samenwerkingsverband van de vier gemeenten.

Deze vier gemeenten hebben samen gelijkluidende gemeentelijke verordeningen vastgesteld en een gemeenschappelijke directeur Rekenkamer benoemd. Verder hebben de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de samenwerking wordt uitgelegd en een stichting wordt opgericht -met de naam Stichting Rekenkamer West Twente- die de Rekenkamer faciliteert.

Namens de vier gemeenten hebben de raadsgriffiers zitting in het stichtingsbestuur. De gemeente Twenterand wordt in de stichting vertegenwoordigd door haar griffier drs. R.J.M. Ros.

Op dit moment heeft de stichting een detacheringovereenkomst met het onderzoeksbureau Necker van Naem, die ook de directeur Rekenkamer levert.