De gemeenteraad heeft drie rollen. Voor het uitvoeren van deze rollen heeft de raad instrumenten die in de Gemeentewet en het Reglement van orde toegelicht worden.