Groene Loper Twenterand en LTO Noord afdeling Twenterand zetten project uit voor ringmus.

Sinds enkele jaren behoort de ringmus tot de beschermde soorten in Overijssel. Dit is aanleiding voor de Groene Loper deze soort eens extra onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaar heeft de Groene Loper in samenwerking met de gemeente Twenterand en Landschap Overijssel twintig hectare bosplantsoen aangeplant op diverse locaties binnen Twenterand. Deze bosplantsoenen dienen als schuilmogelijkheden voor ringmussen. Naast het aanplanten van bosplantsoenen is er nu een mogelijkheid gecreëerd om 250 nestkasten uit te delen in de gemeente Twenterand. Dit initiatief is ontstaan door een samenwerking met de boeren via het Ondernemersfonds Twenterand en door een bijdrage uit het IJsvogelfonds, welke wordt ondersteund door Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij. Mooi dat boeren en burgers zich samen inzetten om deze soort aandacht te geven binnen Twenterand!

Boer en Burger

Om de ringmus zoveel mogelijk nestgelegenheid te bieden zullen zowel binnen- als buiten de bebouwde kom nestkasten worden geplaatst. Er zijn honderd nestkasten voor de boeren beschikbaar en honderd voor de burger. De overige vijftig nestkasten zullen op specifieke plaatsen worden verspreid, denk aan verzorgingstehuizen, scholen et cetera. Om zoveel mogelijk verspreiding binnen de gemeente Twenterand te verkrijgen is gekozen om één nestkast per huishouden aan te bieden. Hier geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Lokale binding  

Om de lokale binding te bevorderen is zorgboerderij de Koningshoeve in Vriezenveen gevraagd om de bouwpakketten van de nestkasten te vervaardigen. Door deze participatie raken meer bewoners betrokken en daarnaast vormt het initiatief een leuke tijdsbesteding. De eigenaren van zorgboerderij de Koningshoeve, Martin en Marijke Wessels, zijn erg enthousiast over het initiatief. Zij hebben aangegeven dat zij ook vijftig nestkasten beschikbaar willen stellen aan kwetsbare groepen binnen Twenterand.