Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK)

Begint u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau? Of wilt u kinderopvang via een gastouder?

Dan moet u uzelf of uw gastouder laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK). U moet uzelf of uw cliënt daarvoor bij ons aanmelden. Op de website van rijksoverheid staan hiervoor de juiste formulieren en voorwaarden.

Werkwijze

Wij hebben tien weken de tijd om uw aanmelding te verwerken (van ontvangst tot en met registratie/afwijzing). Wij melden het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau of de gastouder aan bij het LRK en sturen deze aanmelding daarna door naar GGD Twente. Zij voeren vervolgens een onderzoek (inspectie) uit om te kijken of u aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoet. Hiervoor hebben zij zes weken de tijd. Na die zes weken krijgen wij van hen een adviesrapport. Op basis daarvan registreren wij u of uw gastouder in het LRK of wij wijzen uw aanvraag (of die van uw gastouder) af.

Leges

De leges zijn per 1 januari 2021:

  • € 252,40 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van een gastouder in het LRK;
  • € 631,35 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van een gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in het LRK.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen bij uw buitenschoolse opvang, uw gastouderbureau of uw gastouder moet u altijd aan ons doorgeven. Wij kunnen dit dan veranderen in het LRK. U bent verplicht hiervoor een wijzigingsformulier te gebruiken. U kunt ons een wijzigingsformulier sturen voor de volgende wijzigingen:

  • Naamswijziging;
  • Wijziging aantal kinderen;
  • Nieuw postadres;
  • Het aangaan van een bemiddelingsrelatie met een gastouder;
  • Het beëindigen van een bemiddelingsrelatie met een gastouder;
  • Het verwijderen van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau of de gastouder.

Let op: wanneer uw opvanglocatie of de opvanglocatie van uw gastouder verhuist, dan moet u het oude adres laten uitschrijven en het nieuwe adres aanmelden. Een verhuizing is dus een nieuwe aanmelding!

U kunt uw aanmeldingsformulier of wijzigingsformulier sturen naar info@twenterand.nl. Uiteraard kan dit ook per post:
Gemeente Twenterand
Postbus 67
7670 AB Vriezenveen

Voor een nieuwe aanmelding geldt, zoals hierboven is beschreven, een termijn van tien weken. Stuur het aanmeldingsformulier daarom op tijd naar ons op.

Meer informatie

Meer informatie over aanmeldingen en wijzigingen vindt u op de website van de rijksoverheid. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw M. Groot Zevert van de afdeling Maatschappelijk Beleid via 0546 - 840 840 of per e-mail via m.grootzevert@twenterand.nl.