Op 23 juli 2023 verscheen in Tubantia het artikel “Grensgebied Almelo, Twenterand en Tubbergen als windmolenwalhalla? Als het aan gemeenten ligt zeker niet”. De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand reageerden op dit nieuwsbericht:

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken sinds begin 2022 samen de mogelijkheden voor windenergie in het gebied langs de drie gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT). Zij zien het ATT-gebied als een kansrijk gebied voor de realisatie van windenergie, maar op dit moment is nog niet bekend om hoeveel windturbines het gaat. Later in het proces vindt afstemming plaats over het aantal en het vermogen van de windturbines. Wel is duidelijk op basis van de besluitvorming van het provinciebestuur, dat de provincie meer mogelijkheden ziet voor windmolens in dit gebied dan de drie gemeenten samen. De gemeenten gaan hierover in gesprek met de provincie.

Op basis van een verkennend onderzoek van Bosch en Van Rijn (november 2022), zou het technisch mogelijk zijn om 2 tot 26 windturbines in het gebied te plaatsen. Hierover hebben de drie gemeenten aangegeven dat dit volgens hen niet realiseerbaar is.

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente hebben de Twentse gemeenten aangegeven wat hun ambitie is voor de opwek van duurzame energie. Hierbij zoeken de gemeenten continu naar een goede balans tussen de energietransitie én de leefbaarheid voor hun inwoners. Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere ontwikkelingen waar ook ruimte voor nodig is, zoals woningbouw, recreatie en bedrijventerreinen.

Ambities per gemeente

De gemeente Almelo richt zich op de duurzame opwek van 157 GWh met zon- en windenergie. Daarvan heeft de gemeente Almelo ongeveer 69 GWh gerealiseerd met zon op dak en zonnevelden. Het overige deel wil de gemeente opwekken met een combinatie van zon- en windenergie. Gemeente Twenterand wil 82 GWh duurzaam opwekken met zon- en windenergie. Hiervan heeft de gemeente Twenterand ruim 30 GWh gerealiseerd met zon op dak en zon op veld. De gemeente Tubbergen draagt bij aan het bod van 225 GWh voor Noordoost Twente met zon- en windenergie.

Aantal windturbines staat nog niet vast

Het totaal aantal windturbines dat nodig is om de ambities van de drie gemeenten te realiseren, staat nog niet vast. Wel weten deze gemeenten dat het aantal beduidend lager ligt dan de 25 windturbines die in eerdere artikelen van de regionale krant zijn genoemd. De provincie overruled het RES-bod van de gemeenten door de regie over te nemen en te stellen dat er meer geplaatst moeten worden dan het bod van de drie gemeenten in het ATT-gebied.

Het aantal windturbines hangt onder meer af van het vermogen per windturbine. Deze keuzes worden in het vervolg van het project, na de verdere verkenning van de ontwikkelopties, gemaakt. Hier worden dan ook opnieuw gesprekken over gevoerd met inwoners in het gebied en andere betrokkenen.

Na de zomer nemen de drie gemeenten een bestuurlijk besluit over het vervolgproces. In Almelo gaat het om het besluit in het College van Burgemeester en Wethouders. In Tubbergen en Twenterand gaat het om een besluit in het College van B&W en de gemeenteraad.