Overheden zijn verplicht om de (voor)aankondigingen te publiceren op www.tenderned.nl . Deze verplichting geldt voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels.