Overheden zijn verplicht om de (voor)aankondigingen te publiceren op www.tenderned.nl(externe link) . Deze verplichting geldt voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels.

Voor opdrachten onder de drempel en voor 2B-diensten* geldt deze publicatieplicht niet. Daarnaast is de gemeente na gunning verplicht op Tenderned te publiceren wie de opdracht heeft gekregen.

* 2B-diensten zijn diensten waarbij de mededinging tussen lidstaten niet wezenlijk wordt beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en arbeidsbemiddeling, tenzij er een grensoverschrijdend belang is. Daarom geldt bij deze opdrachten een zgn. verlicht regime (niet een volledige Europese procedure volgen). De lijst, met diensten die onder 2B vallen, is door de Europese Commissie vastgelegd.