Stichtingen en verenigingen die projectmatige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren in de gemeente Twenterand, kunnen voor hun activiteit een projectsubsidie cultuur aanvragen. Voor het aanvragen van een projectsubsidie cultuur kunt u het aanvraagformulier op deze pagina gebruiken. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier, moet ook een projectplan met begroting en dekkingsplan worden meegestuurd.

Aanvraagformulier projectsubsidie cultuur Gemeente Twenterand

Op deze manier stimuleren wij nieuwe initiatieven en geven we bestaande initiatieven de kans zich verder te ontwikkelen. 

Meer Informatie over de projectsubsidie cultuur vindt u in de bijlage die onderaan deze pagina staat. 

Het Cultuur Platform Twenterand (CPT) adviseert het college over de ingekomen projecten. 

Vergaderdata Cultuurplatform TwenterandUiterste inleverdatum aanvraag
Di. 7 juniWo. 1 mei
Di. 6 septemberMa. 1 augustus
Di. 8 novemberDi. 1 oktober
Di. 6 decemberDi. 15 november

Voor vragen over de projectsubsidie cultuur en in brede zin projectadvies, kunt u contact opnemen met Eléon de Haas, cultuurmakelaar. Tel. 06-23040169, e-mail: e.dehaas@twenterand.nl. Hier leest u de verdeelregels(externe link)