Het is erg belangrijk dat een onafhankelijk orgaan zelfstandig onderzoek kan doen naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het financiële beheer, het beleid en de organisatie van het gemeentebestuur.