Het is erg belangrijk dat een onafhankelijk orgaan zelfstandig onderzoek kan doen naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het financiële beheer, het beleid en de organisatie van het gemeentebestuur.

In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad daarvoor een onafhankelijke rekenkamervoorziening moet instellen. Deze voorziening wordt in de gemeente Twenterand ingevuld door de Rekenkamer West Twente. De Rekenkamer is onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij onafhankelijk is van de gemeenteraad en van het college van B&W