Hier vindt u een overzicht met de officiële openbare kennisgevingen in verband met de Tweede Kamerverkiezingen.

Vooropening en stemopneming briefstembureau

De burgemeester van Twenterand maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 er gelegenheid is voor kiezers om de vooropening en de telling van een briefstembureau waar te nemen.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Twenterand maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Twenterand maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Vervroegd stemmen stembureaus

De burgemeester van Twenterand maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 gebruik zal worden gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. Deze stembureaus zijn voor alle kiezers toegankelijk, maar vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. In het overzicht in dit document vindt u de beschikbare stembureaus en bijbehorende openingstijden.

Mobiel stembureau

De burgemeester van Twenterand maakt bekend, dat voor de  verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. In het overzicht in dit document vindt u de zittingstijden en plaatsen. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in dit mobiele stembureau.