Het Ondernemersfonds Twenterand is sinds 2018 operationeel. Met het fonds is er structureel meer geld voor de bevordering van de economie door iedereen mee te laten betalen, wordt er meer verbinding gelegd tussen ondernemersgroepen om tot een betere economische agenda te komen en is er een gezamenlijk fonds gecreëerd voor de algehele promotie van Twenterand.

De gelden uit het fonds moeten aangewend worden voor:

  • Versterken van ondernemersnetwerken;
  • Stimulering van samenwerking tussen ondernemers;
  • Innovaties bij ondernemers waarbij twee of meer ondernemers samenwerken;
  • Promotie van een gebied (bedrijventerrein, winkelgebied), de OV of een groep ondernemers;
  • Verhoging van de aantrekkelijkheid van een gebied (veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid);
  • Organiseren van activiteiten ter promotie of netwerkbevordering;
  • Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;
  • Professionaliseren organisatie (o.a. website, social media, inhuur ondersteuning OV);
  • Vraag- of kennisbundeling;
  • Inhuur van kennis aangaande bovenstaande onderwerpen. 

Wilt u meer informatie over het Ondernemersfonds Twenterand? Neem contact op met de gemeente via ondernemen@twenterand.nl