De gemeente Twenterand leeft mee met Oekraïne en vangt Oekraïense vluchtelingen op. Op deze pagina vind je algemene informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Twenterand.

De situatie

Door de oorlog in Oekraïne komen er nog steeds veel Oekraïense vluchtelingen richting Nederland. De veiligheidsregio’s hebben aan alle gemeenten gevraagd extra opvangplekken te regelen en daarom richten wij voor deze mensen speciale opvanglocaties in. De gemeente Twenterand wil in 2023 onderdak bieden aan een groep van 250 Oekraïense vluchtelingen.

Een groep van 58 vluchtelingen wordt gehuisvest in 12 chalets aan de Sportlaan in Vriezenveen. Daarnaast wonen er 24 Oekraïense vluchtelingen in 6 chalets op camping De Blekkenhorst in Den Ham. De gemeente Twenterand wil de overige 170 Oekraïense vluchtelingen ook huisvesten op deze camping en is daarom van plan om de camping aan te kopen.

De gemeente wil de vluchtelingen een zo humaan mogelijk onderkomen bieden op een veilige plek. De Oekraïense vluchtelingen zullen voor een periode van 2 tot 5 jaar in onze gemeente blijven, afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt. Voor de opvanglocatie aan de Sportlaan zijn aparte afspraken gemaakt.

Opvang Sportlaan

De gemeente Twenterand biedt opvang aan 58 Oekraïense vluchtelingen aan de Sportlaan in Vriezenveen. Dit zijn individuen en gezinnen die nieuw zijn in Nederland, van andere locaties overgeplaatst worden of bij particulieren hebben gewoond, maar daar niet langer kunnen verblijven. Aan de Sportlaan zijn in totaal 12 chalets (7 stuks voor 4 personen en 5 stuks voor 6 personen) geplaatst.

Opvang Camping De Blekkenhorst

Op camping De Blekkenhorst bieden we op dit moment opvang aan 24 Oekraïense vluchtelingen in 6 vierpersoons chalets. Dit zijn met name gezinnen met jonge kinderen die nieuw zijn in Nederland, van andere locaties overgeplaatst worden of bij particulieren hebben gewoond, maar daar niet langer kunnen verblijven.

Na aankoop van de camping wil gemeente Twenterand hier in totaal ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen huisvesten in chalets voor de duur van 2 tot 5 jaar.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.

Waarom vangt de gemeente Twenterand Oekraïense vluchtelingen op?

De Rijksoverheid heeft veiligheidsregio’s en gemeenten opdracht gegeven opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Binnen de Veiligheidsregio Twente (waar gemeente Twenterand onderdeel van is) is afgesproken dat het aantal opvangplekken naar omvang van de gemeente wordt verdeeld. Voor de gemeente Twenterand betekent dit dat er 250 Oekraïense vluchtelingen moeten worden opgevangen in 2023. In eerste instantie waren dit er 191. Met het vervallen van de opgave om asielzoekers op te vangen is het aantal op te vangen Oekraïense vluchtelingen verhoogd.

Op welke locaties worden de Oekraïense vluchtelingen opgevangen?

We vangen vluchtelingen op twee locaties op: aan de Sportlaan Vriezenveen (58 personen) en Camping Blekkenhorst Den Ham (24 personen). Na aankoop van de camping komen daar 170 Oekraïense vluchtelingen bij.

Hoe zien de opvanglocaties eruit?

Op het perceel aan de Sportlaan staan 12 chalets (7 vierpersoons chalets en 5 zespersoons chalets). Op camping De Blekkenhorst staan op dit moment 6 chalets. Daar komen ongeveer 30 chalets bij. Dit werken we na de zomervakantie verder uit. Alle chalets beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid.

Wat regelt de gemeente

De gemeente heeft verschillende taken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente regelt de noodopvang, verstrekt leefgeld aan de vluchtelingen, zoekt huisvesting voor eventueel langere termijn en regelt onderwijs voor kinderen die leerplichtig zijn.

Mogen de Oekraïense vluchtelingen werken in Nederland?

Ja, Oekraïners mogen werken in Nederland.

Kan ik iets betekenen voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen?

Alle hulp, in welke vorm dan ook, is welkom. Wilt u iets betekenen? Stuur dan een mail naar oekraine@twenterand.nl

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er regie en toezicht is op de opvanglocaties en dat het veilig blijft in de omgeving?

De Oekraïense vluchtelingen wonen zelfstandig in zelfvoorzienende chalets. Vluchtelingenwerk Twenterand ondersteunt de Oekraïense vluchtelingen, zodat zij hun weg in onze gemeente goed kunnen vinden en kunnen integreren in de samenleving. Op locatie Sportlaan is in de eerste maanden na de komst van de bewoners een contactpersoon beschikbaar die toezicht houdt op de locatie. Op locatie De Blekkenhorst komt – vanwege de grootte van de opvanglocatie – 24 uur per dag toezicht.

Wat gebeurt er als de Oekraïense vluchtelingen straks weg zijn? Komen er dan asielzoekers te wonen?

De locaties aan de Sportlaan en camping De Blekkenhorst zijn aangewezen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Opvang van asielzoekers op deze locaties is nu niet aan de orde. Als de opvang niet meer nodig is kan de camping voor volledig voor recreatief gebruik ingezet worden. De gemeente zal de camping dan verkopen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijke kaders die wij moeten meegeven aan de toekomstige eigenaar om fijn te kunnen blijven recreëren op de camping en/of voor de directe omwonenden een fijn woon- en leefklimaat te behouden. De gemeenteraad heeft recent besloten dat er in Twenterand geen asielzoekers opgevangen worden zolang er geen wettelijke verplichting is. Er zijn geen plannen om op camping de Blekkenhorst asielzoekers op te vangen.

Vragen over camping De Blekkenhorst

Waarom wordt het besluit om de camping aan te kopen in de zomervakantie bekend gemaakt?

Het college van B&W heeft op 18 juli 2023 het besluit genomen om camping De Blekkenhorst aan te kopen voor de opvang van in totaal ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen. Hoewel de gemeenteraad nog moet besluiten om geld beschikbaar te stellen voor deze aankoop, vinden we het als gemeente belangrijk om omwonenden proactief te informeren. Helaas viel dat informatiemoment in de eerste week van de zomervakantie. Om iedereen de kans te geven om informatie op te halen en vragen te stellen, organiseren we na de zomervakantie een tweede informatiebijeenkomst en wekelijkse spreekuren. Tevens gaan we na de zomervakantie met vaste campinggasten en omwonenden in gesprek over de invulling van de opvanglocatie en hoe we ervoor kunnen zorgen dat campinggasten fijn kunnen blijven recreëren en er een fijn woon- en leefklimaat behouden kan blijven. Dit zal gebeuren in een werkgroep. Wilt u hierbij zijn? Meldt u dan aan door uw naam en telefoonnummer te mailen naar oekraine@twenterand.nl

Waarom worden de Oekraïense vluchtelingen op deze locatie opgevangen en niet ergens anders?

Het uitgangspunt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is dat er voldoende ruimte is om tijdelijk een humaan bestaan op te bouwen. Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van (nuts)voorzieningen zoals water, elektriciteit en internet. Daarnaast spelen ook de ruimtelijke inpasbaarheid, het waarborgen van veiligheid en de ligging een belangrijke rol in deze keuze. Al deze aspecten zijn op camping De Blekkenhorst aan de orde.

Wie komen er te wonen?

Locatie De Blekkenhorst is bij uitstek geschikt om gezinnen op te vangen. Onder de bewoners bevinden zich vrouwen, mannen en kinderen uit alle leeftijden. Kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen in een veilige omgeving.

Waarom komt deze groep zo snel nadat de eerste 24 opvangplekken gerealiseerd zijn?

Opvangplekken op korte termijn blijven nodig. Op dit moment zijn er meer dan 95.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland en de vraag naar opvangplekken is groot. Na het opvangen van 24 Oekraïense vluchtelingen op De Blekkenhorst en 58 Oekraïense vluchtelingen aan de Sportlaan, bleef er nog een groep van 170 vluchtelingen over. Gemeente Twenterand heeft gezocht naar geschikte locaties voor deze groep. Helaas zijn de mogelijkheden daarin beperkt. De gemeente ziet uitbreiding van de camping als geschikte mogelijkheid om de resterende groep van 170 Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Hoe komt de opvanglocatie eruit te zien?

Op dit moment is nog niet bekend waar de chalets exact komen te staan. Dit werken we na de zomervakantie verder uit in samenwerking met omwonenden en vaste standplaatshouders.

Hoe lang kunnen de Oekraïense vluchtelingen hier blijven?

Zolang de oorlog in Oekraïne duurt, verblijven de Oekraïense vluchtelingen op een opvanglocatie. Het doel van de opvang is om de vluchtelingen een plek te geven waar zij minimaal 1 jaar kunnen blijven. Het college zal na de zomer een zogeheten ontheffingsbesluit nemen over strijdig planologisch gebruik, waarmee de chalets in ieder geval de komende 5 jaar kunnen blijven staan. Als de opvang niet meer nodig is zal het ontheffingsbesluit worden opgeheven.

Wanneer komen de Oekraïense vluchtelingen er te wonen?

De nood om Oekraïense vluchtelingen op te vangen is hoog. Er komen nog steeds vluchtelingen naar Nederland toe en de plekken zijn schaars. Daarom zijn er plekken nodig die op korte termijn beschikbaar zijn. De huidige eigenaar heeft de camping aan voor verkoop aan ons aangeboden en het college heeft besloten van dit aanbod gebruik te maken.

Waar gaan de Oekraïense kinderen naar school?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Onder de groep Oekraïners zijn ook kinderen in de leerplichtige leeftijd. Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, indien zij voldoende Nederlands spreken en er ruimte op de basisschool beschikbaar is, in Twenterand naar school. Ook werken we samen met Het Palet in Almelo als school voor de opvang van nieuwkomers in Nederland. Oekraïense kinderen in de middelbare schoolleeftijd gaan in meerderheid naar de Internationale Schakelklas in Almelo. Gelet op alle ontwikkelingen geeft Twenterand op zijn eigen manier invulling aan de integratie en participatie van ontheemde Oekraïense Twenteranders. Het uitgangspunt hierbij is lokaal waar het lokaal geregeld kan worden.

Waarom zijn omwonenden niet betrokken bij het besluit om de camping aan te kopen?

De nood om Oekraïense vluchtelingen op te vangen is hoog. Er komen nog steeds vluchtelingen naar Nederland toe en de plekken zijn schaars. Daarom zijn er plekken nodig die op korte termijn beschikbaar zijn. De huidige eigenaar heeft de camping aan voor verkoop aan ons aangeboden en het college heeft besloten van dit aanbod gebruik te maken.

Kan ik bezwaar maken tegen dit besluit?

De gemeente moet van het Rijk vluchtelingen opvangen. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt wel een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een brief sturen naar de gemeente. De adresgegevens vindt u onderaan op deze website. Ook is het mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, daarvoor kunt u een afspraak maken met de gemeente. De contactgegevens vindt u onderaan deze website. Voordat we een definitief besluit nemen, kijken we eerst naar alle zienswijzen. Ook als de gemeente het besluit genomen heeft kunt u nog laten weten dat u het er niet mee eens bent. Dan dient u bezwaar en beroep in tegen de omgevingsvergunning.

Vragen over locatie Sportlaan

Ik maak me zorgen over het verdwijnen van de speelplek aan de Sportlaan. Wat doet de gemeente hieraan?

De chalets aan de Sportlaan komen op een veld te staan die door de buurtkinderen wordt gebruikt als speelplek. We begrijpen dat omwonenden zorgen hebben over het verdwijnen van deze speelplek. We gaan daarom met omwonenden van de Sportlaan verder in gesprek over de ruimte voor een speelterrein, zodat de kinderen uit de buurt en de Oekraïense kinderen daar gebruik van kunnen maken.

Hoe gaat de gemeente om met extra verkeer door de wijk?

Bewoners en leveranciers die met de auto naar de opvanglocatie willen rijden of de wijk uit willen rijden, hebben hun eigen toegangsweg richting de Nieuwe Wierdenseweg. Deze toegangsweg is ook alleen voor deze groep bedoeld. Het is niet mogelijk om de opvanglocatie vanaf de Sportlaan met de auto te bereiken. Fietsers en wandelaars kunnen wel via de Sportlaan de wijk uit.

Hoe lang kunnen de vluchtelingen op deze locatie blijven?

Het is nog niet precies bekend hoelang de Oekraïense vluchtelingen op de opvanglocatie blijven. De bewoners kunnen in ieder geval tot 4 maart 2024 blijven. Daarna evalueren we samen met omwonenden of verlenging van deze periode gewenst is.

Aanvullende vragen n.a.v. informatiebijeenkomst

Vragen over de aankoop camping de Blekkenhorst

De koop is nog niet rond maar er is al wel een handtekening gezet onder het koopcontract, hoe zit dat?

Er staat een handtekening onder het voorlopig koopcontract. De gemeenteraad moet in de raadvergadering van dinsdag 26 september 2023 het krediet verlenen om de camping definitief aan te kopen. Geeft de gemeenteraad geen akkoord, dan wordt het voorlopig koopcontract nietig verklaard. Pas als de gemeenteraad heeft besloten om het krediet te verlenen, is de aankoop van camping de Blekkenhorst definitief.

Waarom is het collegebesluit om de camping aan te kopen niet openbaar op de website gepubliceerd?

Het collegebesluit van 18 juli 2023 is niet online gepubliceerd omdat de gemeente de omwonenden en vaste standplaatshouders graag persoonlijk wil informeren middels een brief en een informatiebijeenkomst. Op 25 juli is het besluit openbaar gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Is er een vergunning nodig om de opvanglocatie gereed te maken?

Er is sprake van strijdig planologisch gebruik en hiervoor wordt een ontheffing aangevraagd. Er is een omgevingsvergunning nodig. De vergunning geldt voor een periode van 5 jaar,  tot 1 augustus 2028. De vergunning kan eenmalig met 5 jaar verlengd worden.

In het bestemmingsplan staat dat er geen permanente bewoning is toegestaan, hoe zit dat met de opvang van de Oekraïense vluchtelingen?

De opvang van Oekraïense vluchtelingen valt onder tijdelijke huisvesting. Voor het geschikt maken van de opvang worden er tijdelijk chalets geplaatst om vluchtelingen in op te vangen. Gezien de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne gaan we uit van een periode van twee tot maximaal 5 jaar.  Daarnaast is het mogelijk dat de Oekraïners wisselen van opvanglocatie tijdens hun verblijf in Nederland.

Wat gebeurt er na 5 jaar met de camping de Blekkenhorst?

Op dit moment is het niet bekend wat er gebeurt met de camping wanneer de Oekraïners vertrekken. We gaan daarom graag met omwonenden en ondernemers in gesprek over de wensen en ideeën voor de toekomst. U ontvangt tegen die tijd een oproep worden om u aan te melden voor de werkgroep.

Vragen over de opvang Oekraïense vluchtelingen

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een gastvrije opvang?

U kunt tijdens het spreekuur op donderdagmiddag (14.00 tot 15.00 uur) op camping de Blekkenhorst uw hulp of diensten aanbieden. Medewerkers van de gemeente Twenterand zijn hier wekelijks aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Daarnaast kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij GOI (Gemeenschappelijk Oekraïens Initiatief). Ook kunt u een mail sturen naar oekraine@twenterand.nl

Is er nog een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inrichting van de opvanglocatie?

Na de zomer gaan we met een werkgroep periodiek in gesprek hoe we de camping gaan inrichten en wat er nodig is voor omwonenden en campinggasten om fijn te blijven, recreëren, wonen en leven. Wilt u meedenken over de inrichting van de camping? Meldt u dan aan voor de werkgroep door uw naam en telefoonnummer te mailen naar oekraine@twenterand.nl

Op welke zorgvoorzieningen doen de Oekraïense vluchtelingen een beroep?

Oekraïense vluchtelingen kunnen gebruik maken van de diensten van Arene. Dit is een online huisartsenpraktijk. Dit zorgt ervoor dat er geen extra druk ontstaat op de reguliere huisartsenzorg voor de inwoners van Den Ham.

Hoe worden de kosten gefinancierd voor de opvang?

De financiering en de kosten die de gemeente maakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden volledig vergoed door het Rijk. Dat betekent dat de inwoners van de gemeente Twenterand niet meebetalen aan de opvang van de vluchtelingen.

Komt er beveiliging op de camping?

Om de Oekraïense vluchtelingen veilig op te vangen en een gezonde woon- en leefomgeving te garanderen voor de omwonenden, komt er een beheerder op de camping. De Oekraïense vluchtelingen zullen intensief worden begeleid bij praktische zaken en integratie.

Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag die niet bij de meest gestelde vragen benoemd staat? Stel deze dan via oekraine@twenterand.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord op deze vraag.

Wilt u liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op via (0546) 840 840.