De gemeente Twenterand leeft mee met Oekraïne en vangt Oekraïense vluchtelingen op. Op deze pagina vind je algemene informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Twenterand.

De situatie

Door de oorlog in Oekraïne komen er nog steeds veel Oekraïense vluchtelingen richting Nederland. De veiligheidsregio’s hebben aan alle gemeenten gevraagd extra opvangplekken te regelen en daarom richten wij voor deze mensen speciale opvanglocaties in. De gemeente Twenterand gaat een perceel aan de Sportlaan en een gedeelte van Camping de Blekkenhorst geschikt maken en inrichten voor het opvangen van in totaal 82 vluchtelingen uit Oekraïne. Voor het resterende aantal van ongeveer 100 Oekraïense vluchtelingen zoeken we nog naar opvanglocaties.

De gemeente wil de vluchtelingen een zo humaan mogelijk onderkomen bieden op een veilige plek. De Oekraïense vluchtelingen zullen in eerste instantie tot 4 maart 2024 blijven. Verlenging van deze periode is mogelijk, afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt.

Opvang Sportlaan

De gemeente Twenterand biedt opvang aan 58 Oekraïense vluchtelingen aan de Sportlaan in Vriezenveen. Dit zijn individuen en gezinnen die nieuw zijn in Nederland, van andere locaties overgeplaatst worden of bij particulieren hebben gewoond, maar daar niet langer kunnen verblijven. Aan de Sportlaan worden in totaal 12 chalets (7 stuks voor 4 personen en 5 stuks voor 6 personen) geplaatst. Er zijn nog enkele (bouw)werkzaamheden noodzakelijk voordat de chalets worden geplaatst. Het streven is om de locatie binnen 6-10 weken gereed te hebben zodat de vluchtelingen hier opgevangen kunnen worden.

Opvang Camping De Blekkenhorst

Op Camping De Blekkenhorst bieden we opvang aan 24 Oekraïense vluchtelingen. Dit zijn met name gezinnen met jonge kinderen die nieuw zijn in Nederland, van andere locaties overgeplaatst worden of bij particulieren hebben gewoond, maar daar niet langer kunnen verblijven. Hier plaatsen we in totaal 6 chalets geplaatst die geschikt zijn voor 4 personen. Er zullen nog enkele voorbereidingen moeten worden getroffen om de locatie klaar te maken voordat de vluchtelingen aankomen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.

Waarom vangt de gemeente Twenterand Oekraïense vluchtelingen op?

De Rijksoverheid heeft veiligheidsregio’s en gemeenten opdracht gegeven opvangplekken te realiseren voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Binnen de Veiligheidsregio Twente (waar gemeente Twenterand onderdeel van is) is afgesproken dat het aantal opvangplekken naar omvang van de gemeente wordt verdeeld. Voor de gemeente Twenterand betekent dit dat er 191 Oekraïense vluchtelingen moeten worden opgevangen in 2023.

Op welke locaties worden de Oekraïense vluchtelingen opgevangen?

We vangen vluchtelingen op twee locaties op: aan de Sportlaan Vriezenveen (58 personen) en Camping Blekkenhorst Den Ham (24 personen). Voor de overige ruim 100 Oekraïense vluchtelingen zoeken we nog naar geschikte locaties.

Hoe is de gemeente gekomen tot deze twee locaties?

De locaties zijn gekozen met als uitgangspunt dat er voor de vluchtelingen voldoende ruimte is om tijdelijk een humaan bestaan op te kunnen bouwen. Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van (nuts)voorzieningen zoals water, elektriciteit en internet. Daarnaast spelen ook de ruimtelijke inpasbaarheid, het waarborgen van veiligheid en de ligging een belangrijke rol in deze keuze.

Hoe zien de opvanglocaties eruit?

We plaatsen 12 chalets op het perceel aan de Sportlaan in Vriezenveen (7 vierpersoons chalets en 5 zespersoons chalets). Daarnaast plaatsen we 6 vierpersoons chalets op het perceel van Camping De Blekkenhorst in Den Ham. De chalets die geplaatst worden beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid.

Wanneer komen de vluchtelingen er te wonen?

Zo snel mogelijk, want er is grote behoefte aan opvangplekken. We streven ernaar om de locaties binnen 6-10 weken gereed te hebben voor de opvang. Daarvoor voeren we nog enkele werkzaamheden uit om het terrein geschikt te maken voor plaatsing van de chalets.

Hoe lang kunnen de vluchtelingen op deze locaties blijven?

Het is nog niet precies bekend hoe lang de Oekraïense vluchtelingen op de opvanglocatie blijven. De bewoners kunnen in ieder geval tot 4 maart 2024 blijven. Deze periode kunnen we verlengen, maar dat hangt af van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt.

Wat regelt de gemeente?

De gemeente heeft verschillende taken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente regelt de noodopvang, verstrekt leefgeld aan de vluchtelingen, zoekt huisvesting voor eventueel langere termijn en regelt onderwijs voor kinderen die leerplichtig zijn.

Mogen de Oekraïense vluchtelingen werken in Nederland?

Ja, Oekraïners mogen werken in Nederland.

Gaan de Oekraïense kinderen naar school?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Onder de groep Oekraïners zijn ook kinderen in de leerplichtige leeftijd. Zij gaan naar school in de gemeente Twenterand of een nabijgelegen gemeente.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er regie en toezicht is op de opvanglocaties en dat het veilig blijft in de omgeving?

De Oekraïense vluchtelingen wonen zelfstandig in zelfvoorzienende chalets. Op basis van ervaring verwachten we dat permanent toezicht niet noodzakelijk is. Vluchtelingenwerk Twenterand ondersteunt de Oekraïense vluchtelingen, zodat zij hun weg in onze gemeente goed kunnen vinden en kunnen integreren in de samenleving.

Hoe is het besluit voor de opvang gecommuniceerd?

Omwonenden in een straal van 500 meter hebben een brief ontvangen. Daarnaast hebben we over de opvang gecommuniceerd via onze website en de gemeentepagina in De Toren van Twenterand.

Kan ik bezwaar maken tegen dit besluit?

De gemeente moet van het Rijk vluchtelingen opvangen. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.

Kan ik iets betekenen voor de opvang van de vluchtelingen?

Alle hulp, in welke vorm dan ook, is welkom. Wilt u iets betekenen? Stuur dan een mail naar oekraine@twenterand.nl

Hoe gaat Twenterand om met alle auto’s die straks bij de Sportlaan de wijk in moeten en op de openbare parkeerplaatsen parkeren?

Alle Oekraïners hebben in ieder geval een fiets om zich te verplaatsen. Een aantal Oekraïners heeft een eigen auto. Deze kunnen zij bij hun eigen chalet op het terrein parkeren.

Waarom is de gemeente niet met omwonenden in gesprek gegaan over deze locaties?

De nood om Oekraïense vluchtelingen op te vangen is hoog. Er komen nog steeds vluchtelingen naar Nederland toe en de plekken zijn schaars. Daarom zijn er plekken nodig die op korte termijn beschikbaar zijn. De gemeente heeft deze locaties in dit geval zelf aangewezen.

Ik maak me zorgen over het verdwijnen van de speelplek aan de Sportlaan. Wat doet de gemeente hieraan?

De chalets aan de Sportlaan komen op een veld te staan die door de buurtkinderen wordt gebruikt als speelplek. We begrijpen dat omwonenden zorgen hebben over het verdwijnen van deze speelplek. We gaan daarom met omwonenden van de Sportlaan verder in gesprek over de ruimte voor een speelterrein, zodat de kinderen uit de buurt en de Oekraïense kinderen daar gebruik van kunnen maken.

Wat gebeurt er als de Oekraïners straks weer weg zijn? Komen er dan asielzoekers te wonen?

De locaties aan de Sportlaan en De Blekkenhorst zijn aangewezen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Opvang van asielzoekers op deze locaties is niet aan de orde.

Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag die niet bij de meest gestelde vragen benoemd staat? Stel deze dan via oekraine@twenterand.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord op deze vraag.

Wilt u liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op via (0546) 840 840.