• Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten).
  • Stel Twenterand zou een BV zijn, welke strategische keuzes zou jij dan maken om het bedrijf soepel, winstgevend en stabiel te laten werken?
    De toekomst van BV Twenterand
RSS feed